Weekoverzicht Defensieoperaties

Nederlandse militairen van het redeployment-team, hebben hun klus in Jordanië geklaard. Ze pakten de laatste spullen in voor de verplaatsing naar Nederland. Het materieel is van het F-16-detachement dat begin januari terugkeerde. De gevechtsvliegtuigen maakten deel uit van de anti-ISIS-coalitie. Een overzicht van Defensieoperaties van 20 tot en met 26 februari.

De laatste containers zijn inmiddels over zee onderweg naar Nederland. Ook een C-17 transportvliegtuig is beladen en op Vliegbasis Eindhoven geland. Tijdens de redeployment namen Nederlandse reservisten sinds 3 januari de bewaking van het materieel voor hun rekening. Met het vertrek uit Jordanië is de missie boven Irak en Oost-Syrië definitief en volledig ten einde.

Afghanistan

Kapitein-ter-zee Zwier heeft het commando over het Nederlandse contingent in Afghanistan overgenomen van kolonel Foppen. De scheidend contingentscommandant benadrukte de positieve samenwerking met verschillende nationaliteiten.

Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 160 militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel ondersteunen ze de Afghaanse politie en het leger. Een Nederlands chirurgisch team werkt ook in Mazar-e-Sharif.

Litouwen

Nederlandse militairen van 110 transportcompagnie werken in Litouwen samen met Duitse en Tsjechische collega’s in een transporteenheid. Het betekent niet alleen samen rijden, maar ook elkaars materieel leren kennen. Dat geldt voor vrachtwagens én voor wapens. Daarom maakten de militairen onder leiding van Duitse instructeurs kennis met de Duitse wapens.

Ongeveer 220 Nederlandse militairen leveren een bijdrage aan de enhanced Forward Presence. De NAVO-aanwezigheid in Litouwen onderstreept de solidariteit met de Baltische Staten en Polen.

Een Nederlandse militair laat Malinese jongeren een flyer zien die de Nederlandse intenties in het Malinees verduidelijkt.

Een Nederlandse militair laat Malinese jongeren een flyer zien die de Nederlandse intenties in het Malinees verduidelijkt.

Mali

De langeafstandsverkenners bezochten Fafa, Labazanga en Gao. Tijdens de patrouilles maakten ze contact met de bevolking. De Nederlandse militairen gebruiken flyers en stickers om hun intenties te verduidelijken. Daarnaast maakte het information operations team afspraken met 2 lokale radiostations over uit te zenden berichten die de Nederlandse operaties ondersteunen.

Lopende operaties buitenland:

 • Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 145 militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel verstevigen ze de Afghaanse politie en het leger. Een Nederlands chirurgisch team werkt ook in Mazar-e-Sharif.
 • Een AWACS-vliegtuig (airborne warning and control system) met aan boord Nederlandse bemanningsleden, helpt vanuit Turkije bij de strijd tegen ISIS. Het radarvliegtuig zorgt voor een actueel luchtbeeld. De operators helpen ook met de coördinatie van het militaire luchtverkeer.
 • Luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. Evertsen is tot medio juni stafschip voor de Standing NATO Maritime Group 2.
 • Zr.Ms. Zeeland fungeert als stationsschip in het Caribisch gebied. Hier voert het schip kustwachttaken en counter-drugs operaties uit.
 • Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden onderzoeken beelden uit het Midden-Oosten. Deze zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. De eenheid maakt met de informatie inlichtingenrapporten voor de coalitie die strijdt tegen ISIS.
 • Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Bij Erbil geven Nederlanders in samenwerking met partnerlanden trainingen, onder meer in leiderschap en het beveiligen van grote gebieden.
 • 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die het vredesproces bewaken. Ze doen mee aan Unifil, Undof, Untso en USSC.
 • Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan beveiligingsteams van mariniers. Deze vessel protection detachments (VPD’s) beschermen in de Golf van Aden Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraterij. Daarnaast wordt regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig voor een nacht opgevangen.
 • Nederlandse militairen helpen voor de United Nations Mission in South Soedan (Unmiss) mee de burgerbevolking in Zuid-Soedan te beschermen. Nederland stopt deelname aan de missie per 1 september.
 • In Mali voerde de lange-afstandsverkenningstaakgroep operaties uit in de omgeving van Gao. Door te praten met sleutelfiguren binnen de lokale gemeenschap verzamelden de militairen nuttige informatie.
 • Nederlandse instructeurs leveren in Oeganda een bijdrage aan het Africa Contingency Operations Training and Assistance (Acota)-programma. Dat is bedoeld om via instructie en training de militaire capaciteit van Afrikaanse landen te vergroten. De landen leveren op hun beurt een bijdrage aan vredesmissies op het Afrikaanse continent.

Operaties/acties binnenland:

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie ruimde 44 explosieven.
 • Een mijnenjager van de Koninklijke Marine ruimde 1 explosief in de Noordzee.
 • Defensie ondersteunde Justitie met duikcapaciteit in de omgeving van Rotterdam en zoekspecialisten voor een pand bij Maastricht.
 • Defensie ondersteunde de 4th (US) Combat Aviation Brigade bij zijn verplaatsing via Rotterdam terug naar Texas. Voor deze Host Nation Support worden diverse eenheden ingezet.
 • De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding op het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Hier wordt alles dat in het Nederlandse verantwoordelijkheidsgebied vliegt gedetecteerd en geïdentificeerd. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s.