Opnieuw vragen over asbest in Potocari

Verschillende media berichten vandaag dat sommige Dutchbat-veteranen zich zorgen maken over de aanwezigheid van asbest rond de toenmalige compound in Potocari (1995). Vanwege die zorgen heeft Defensie hier destijds onderzoek naar laten doen en hieruit bleek dat het personeel geen onverantwoord risico heeft gelopen.

Verzamelde militairen van Dutchbat III worden toegesproken.
Verzamelde militairen van Dutchbat III worden toegesproken.

Defensie was al in 1994 bekend met de aanwezigheid van asbest in de batterij- en accufabriek naast de compound van Dutchbat. Om die reden was het personeel niet toegestaan dit gebouw te betreden. Op 28 mei 1995 heeft zich ter plekke een overstroming voorgedaan waardoor water en modder via het gebouw op de compound terecht kwam. Omdat het personeel vreesde dat asbest zich over de compound had verspreid heeft defensie destijds metingen verricht. Uit de genomen monsters bleek dat de asbest die op het fabrieksterrein was gevonden, niet op de compound terecht was gekomen. De conclusie van het onderzoek dat militairen geen onverantwoord risico voor de gezondheid hebben gelopen, is destijds echter niet gecommuniceerd. Iets wat wel had moeten gebeuren.

Personeel dat op compound Potocari is geweest kon zich op last van de toenmalige minister vanaf het jaar 2000 alsnog laten registreren in verband met de aanwezigheid van asbest. Dit ondanks dat er slechts een zeer geringe kans is, dat iemand aan asbest is blootgesteld. Dat geldt eveneens voor andere gevaarlijke stoffen, zoals chemisch en radioactief afval. Dutchbatters die zich toch zorgen maken, kunnen zich hiervoor nog steeds laten registeren via het veteranenloket. Bel (088) 334 00 00 of e-mail naar het veteranenloket