Aftrap civiel-militair uitwisselingsprogramma

Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen wisselde vandaag voor 1 dag zijn baan. Dat deed hij met Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME. Daarmee trapten zij officieel het Civiel-Militair Professional Uitwisselingsprogramma voor Defensie en het bedrijfsleven af.

“Ik wil leidinggevenden aanmoedigen medewerkers deel te laten nemen aan het uitwisselingsprogramma” stelt Wijnen. En hij spreekt uit ervaring. Zelf was hij gedetacheerd bij de NCTV. “Toen heb ik ervaren welke impuls dat betekende voor mijn ontwikkeling op professioneel en persoonlijk vlak. Ik kwam terug bij Defensie met meer inhoudelijke kennis en ervaring en bovendien als een rijker mens."

Ineke Dezentjé Hamming zit generaalsberaad voor.
Ineke Dezentjé Hamming zit generaalsberaad voor.

Techwijs

Vandaag heeft Wijnen bij de FME meegepraat over het FME Artificial Intelligence platform en over het FME programma UpgradeNL, dat heel Nederland ‘techwijs’ wil maken. Daarnaast heeft hij onder meer een bezoek gebracht aan het Smart Industry Fieldlab Dutch Optics Center in Delft.

Generaalsberaad

Dezentjé ‘werkt’ op haar beurt bij de krijgsmacht en zal onder andere het Generaalsberaad voorzitten. Ook sloot ze aan bij de Directie Operaties, waar ze wordt gebriefd over de lopende inzet van de krijgsmacht. Dezentjé: “Defensie en de technologische industrie staan voor soortgelijke uitdagingen. Digitalisering, tekort aan personeel, behoefte aan wendbaarheid. Hoe blijven we innovatief en vernieuwen we met technologie? Door samen te werken en kennis te delen kunnen we elkaar echt versterken.”

Samenwerken

Het uitwisselingsprogramma is een initiatief van het Platform Defensie Bedrijfsleven (PDB-NL), waarvan Wijnen en Dezentjé de voorzitters zijn. Defensie wil de blik naar buiten richten en intensiever samenwerken met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft baat bij een sterke, innovatieve krijgsmacht en een veiligere wereld. Zonder veiligheid en stabiliteit is economische vooruitgang en welvaart een utopie.

Duaal werkgeverschap

Defensie en het bedrijfsleven vissen vaak in dezelfde vijver bij de zoektocht naar (technisch) personeel. Door samen te werken, personeel uit te wisselen en te streven naar duaal werkgeverschap, kan het schaarse personeel goed benut worden.

Neem voor meer informatie contact op met cimpup@mindef.nl.