Nederland stopt deelname VN-missie Zuid-Soedan

Nederland beëindigt per 1 september de bijdrage aan VN-missie UNMISS in Zuid-Soedan. Dit gebeurt met name omdat de effectiviteit van de missie te wensen overlaat. De bewegingsvrijheid wordt sterk beperkt door de autoriteiten en de oppositie. Dit beïnvloedt ook de veiligheid van het personeel, omdat medische ondersteuning buiten Juba niet is gegarandeerd. Tot het einde van de missie begeven de 6 Nederlandse stafofficieren zich niet buiten Juba.

Desondanks hebben Nederlandse militairen en politiemensen sinds de deelname vanaf 2011 een waardevolle bijdrage geleverd. Dat geldt op het gebied van inlichtingen, civiel-militaire samenwerking, juridische zaken en logistiek. Zo speelden Nederlandse stafofficieren een cruciale rol bij het ontwikkelen en opzetten van een nieuwe inlichtingenketen. Dit is de missie aanwijsbaar ten goede gekomen.

De Nederlandse UNMISS-bijdrage is altijd gericht geweest op ondersteuning van andere Nederlandse inspanningen in Zuid-Soedan. Die richten zich op vredesopbouw, veiligheid en ontwikkeling. Zo heeft Nederland gepleit voor betere bescherming van burgers buiten de VN-kampen.

Recente ontwikkelingen

Afgelopen september is er een hernieuwd vredesakkoord ondertekend door de Zuid-Soedanese president en de oppositie. Hierdoor zijn voorzichtige positieve stappen waarneembaar. De vraag blijft of er aan beide kanten voldoende politieke wil is om het vredesakkoord goed uit te voeren. Nederland blijft dit kritisch volgen en waar mogelijk ondersteunen.

Blijven ondersteunen

Daarom blijft Nederland samen met de EU en andere internationale partners aandringen op het stoppen van de vijandelijkheden. Dat geldt ook voor het creëren van ruimte voor het functioneren van het maatschappelijk middenveld en effectieve hervormingen van de veiligheidssector. Daarnaast blijft Nederland de bevolking ondersteunen met ontwikkelingshulp op het gebied van rechtsstaatontwikkeling, mensenrechten, voedselzekerheid en het creëren van werkgelegenheid.