Veiligheid Innovatie Competitie (VIC2019)

Hoe maken we de Rotterdamse haven nog veiliger? Het antwoord wordt gezocht via de Veiligheid Innovatie Competitie 2019 met als thema 'Smart Harbour Rotterdam'. MKB en Startups kunnen met vernieuwende inzichten een bijdrage leveren om de informatiepositie van en tussen veiligheidspartners te verbeteren. Aanmelden voor de competitie kan vanaf nu.

Voor een veilige toekomst van de Rotterdamse haven is succesvolle samenwerking  binnen de veiligheidsketen belangrijk. Onderlinge informatiestromen dienen de partners te delen en te combineren.

Dynamische omgeving

De 42 kilometer aan havengebied in Rotterdam is een uiterst dynamische omgeving. Digitale informatiestromen spelen er een belangrijke rol om de beste haven van Europa te blijven.

Juist de dynamiek in digitale ontwikkelingen vormt op het gebied van veiligheid een uitdaging voor de veiligheidspartners.  Dat zijn politie, douane, Koninklijke Marechaussee, brandweer en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Met allerlei geavanceerde technologische toepassingen en innovaties maken zij de haven al steeds veiliger. Maar technologie alleen is nooit voldoende en brengt ook nieuwe (cyber)uitdagingen met zich mee.

Rotterdamse haven.

Beeld uit animatie van Rotterdamse haven.

Deelnemen aan de VIC 2019

De Veiligheid Innovatie Competitie is een landelijke competitie voor het MKB-Nederland en startups.
Meer informatie over deelname aan de VIC2019 staat op: het platform Negometrix.

Over de competitie

De competitie is een manier om nieuwe oplossingen te vinden voor veiligheidsvraagstukken. De ministeries van Defensie en van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee dagen ondernemend Nederland uit met een innovatief idee te komen voor het thema ‘Smart Harbour Rotterdam’.

Voorgaande edities van de VIC leidden tot creatieve oplossingen voor onder meer slimme toegangscontrole en intelligente datavisualisatie.