Werkprogramma Inspectie Veiligheid Defensie 2019

Onderzoeken naar de sociale veiligheid in opleidingen van leidinggevenden en naar de aanbevelingen na een duikongeval. Daarnaast de meerjarige aanpak voor het toezicht bij missies. Het zijn 3 nieuwe onderzoeken van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD). Ze staan in het eerste werkprogramma van de IVD, die in 2018 als onafhankelijk toezichthouder is opgericht. Dat programma is gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd.

Flip-over met daarop gele memo-briefjes.

Bij het onderzoek naar de sociale veiligheid in opleidingen van leidinggevenden gaat de IVD na of sociale veiligheid onderdeel is van de leerstof.

Bij het onderzoek naar de sociale veiligheid in opleidingen van leidinggevenden gaat de IVD na of sociale veiligheid onderdeel is van de leerstof. Tevens onderzoekt zij of de opleiding zelf een sociaal veilige leeromgeving biedt aan de deelnemers.

De IVD ontwikkelt momenteel een meerjarige aanpak voor het toezicht bij missies. In 2019 concentreert de inspectie zich op de missie in Afghanistan en de uitbreiding ervan.

In 2015 kwam een duiker van Defensie om bij een oefening. De IVD onderzoekt dit jaar of de aanbevelingen uit het interne onderzoek zijn uitgevoerd. Een belangrijke vraag is ook of de veiligheid structureel verbeterde. De IVD kijkt zowel naar de uitrusting als naar het veiligheidsmanagement.

Lopende onderzoeken

De IVD begon in 2018 aan 6 onderzoeken. Die zijn nog niet afgerond en worden dit jaar voortgezet. Het zijn de onderzoeken naar:

  • de besluitvorming en communicatie bij Defensie over het gebruik van schietbaan Het Markiezaat;
  • het transport van gevaarlijke stoffen. De IVD onderzoekt zowel het aanbieden als het transport;
  • onveilige situaties, incidenten en bijna-voorvallen. Daarbij draait het om de vraag of Defensie ervan leert.
  • het overlijden van een landmachtkorporaal in oktober 2018. Hij werd onwel tijdens een zwemtraining en overleed diezelfde week.
  • Een botsing tussen een Nederlands militair voertuig en een Duitse civiele auto op het oefenterrein Bergen-Hohne in november 2018. Hierbij vielen gewonden.
  • Een voorval tijdens een militaire oefening in 2017 op Bonaire. Een korporaal van de luchtmobiele brigade liep blijvend letsel op.

De onderzoeken naar ongelukken en voorvallen zijn vanzelfsprekend niet vooraf bekend. Daarom staan ze niet in het jaarprogramma 2019. Op www.ivd.nl staat meer informatie over de onderzoeken, doelen, taken en werkwijze van de IVD.