Defensie zet meldpunt op voor gezondheidsklachten burnpits

Vanaf maandag is er een loket waar voormalige en actief dienende defensiemedewerkers kunnen aangeven dat zij mogelijk ziek zijn geworden door uitstoot van zogenoemde burnpits. In dit soort kuilen werd in missiegebieden zoals Afghanistan allerlei afval verbrand. Defensie heeft inmiddels 4 meldingen ontvangen van mensen die hun gezondheidsklachten wijten aan burnpits.

De minister zei deze week in de Tweede Kamer dat hiervoor nu een speciaal meldpunt komt. Dat moet inzichtelijk maken om hoeveel mensen het totaal gaat en welke klachten zij hebben.

Medisch beroepsgeheim

Meldingen over gezondheidsklachten bij (defensie-)artsen zijn opgenomen in medische dossiers en vallen onder het medisch beroepsgeheim. Defensie kan deze niet zomaar opvragen. Het is daarom belangrijk dat (voormalig) defensiepersoneel bij het meldpunt kenbaar maakt dat zij mogelijk ziek zijn geworden door het inademen van uitstootgassen van burnpits.  Dit geldt ook als zij dat al eerder ergens anders hebben gedaan. Alleen zo krijgt Defensie inzage in de hoeveelheid gezondheidsklachten. Als de meldingen hiervoor aanleiding geven, wil Defensie een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren.

De registraties van werkzaamheden door defensiemedewerkers nabij burnpits in Afghanistan geven niet aan of er sprake is van gezondheidsklachten. Bovendien hebben niet alle defensiemedewerkers destijds een dergelijke registratie ingediend. Vanwege deze 3 redenen heeft Defensie momenteel niet inzichtelijk hoeveel mensen mogelijk gezondheidsklachten ondervinden door burnpits. Via het meldpunt moet dit duidelijk  worden.

Zodra het meldpunt op 4 februari is geopend, wordt dat nogmaals gemeld op Defensie.nl.