Adviesraad Internationale Vraagstukken waarschuwt voor kernwapenwedloop

Er zijn toenemende spanningen tussen de meeste van de 9 staten met kernwapens. Ook zijn nieuwe wapens en technologieën in ontwikkeling met het risico dat meer landen kernwapens in handen krijgen. Dat stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in ‘Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid. Hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven’. Deze rapportage verscheen vandaag.

Beide Nederlandse F-35's tijdens overtocht vanuit de VS naar Nederland.

De AIV beveelt aan de nucleaire taak van de F-16's voort te zetten met de F-35.

De AIV waarschuwt voor een nieuwe kernwapenwedloop en pleit daarom dringend voor nieuw overleg tussen de kernwapenmogendheden. De raad luidt de noodklok omdat die constateerde dat wapenbeheersingsverdragen niet meer toereikend zijn en bang is dat er weer kernwapens worden gebruikt.

Kernwapens voor de middellange afstand

De AIV zou willen dat Nederland in de Algemene Vergadering van de VN voorstelt om een gezaghebbende internationale commissie in te stellen. Die moet dan op korte termijn  voorstellen ontwikkelen om te komen tot multilaterale kernwapenbeheersing.

Omdat Rusland het verdrag tegen kernwapens voor de middellange afstand schendt, zou het goed zijn dat de Europese landen zich krachtiger uitspreken voor behoud en uitbreiding van dit INF-verdrag, vindt de adviesraad.

Dialoog met Rusland

Wat de AIV betreft dient Nederland zich verder in de NAVO hard maken voor een strategische dialoog met Rusland. Ook zou Nederland moeten pleiten voor verbreding van de veiligheidsdialoog met China. In zijn advies doet de AIV diverse aanbevelingen om de stabiliteit, spanningsvermindering en risicoreductie te bevorderen.

Nucleaire taak voor F-35

Volgens de adviesraad moeten de Europese NAVO-landen hun conventionele defensie aanmerkelijk versterken. Dit niet alleen omdat President Donald Trump de waarde van het bondgenootschap voor de VS ter discussie stelde, maar ook om het risico van kernwapengebruik te verlagen. België, Duitsland, Italië, Turkije en Nederland dragen in de NAVO bij aan de solidariteit en geloofwaardigheid van de verdediging van het bondgenootschap. Dat is ook mogelijk via nucleaire operaties met jachtvliegtuigen. De AIV beveelt aan de huidige nucleaire taak van de Nederlandse jachtvliegtuigen voort te zetten met de F-35.

De AIV adviseert onder andere de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie en heeft naast vrede en veiligheid, ook commissies voor mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.

Zie voor het advies: www.aiv-advies.nl