Ereteken in brons voor Canadese helikoptercommandant

Commandant van het Canadese helikopterdetachement bij Minusma kolonel Chris McKenna kreeg gisteren het Ereteken voor Verdienste in brons. De onderscheiding werd opgespeld door Commandant Contingentscommando in Gao luitenant-kolonel René Le Noble.

Kolonel Chris McKenna ontvangt het Ereteken voor Verdienste in brons.
Kolonel Chris McKenna ontvangt het Ereteken voor Verdienste in brons.

McKenna ontving het eremetaal voor het ondersteunen van de Nederlandse Long Range Reconnaissance Patrol Task Group (LRRPTG). Dat gebeurde bijvoorbeeld bij medische evacuaties, logistieke steun en tactisch luchtmobiel optreden. Door zijn stijl van leidinggeven motiveerde hij zijn eenheid de maximaal haalbare steun aan Nederland te leveren, zelfs als dat een persoonlijk afbreukrisico opleverde. "Door zijn vasthoudend optreden richting diverse spelers heeft u de VN-missie in het algemeen en de LLRRPTG in het bijzonder een zeer grote dienst bewezen", aldus Le Noble.

Luitenant-kolonel René Le Noble en kolonel Chris McKenna.
Luitenant-kolonel René Le Noble en kolonel Chris McKenna.

Proactieve houding

Mckenna kreeg de onderscheiding tijdens de overdracht van het commando over het helikopterdetachement in Mali van de Canadian Royal Airforce. Canada heeft voor de missie 3 Chinook en 5 Griffin helikopters in Gao en een C-130 in Dakar gestationeerd. Met het Canadese detachement in Gao ontstond, vanwege de soortgelijke mentaliteit en de proactieve houding, een nauwe band met de Nederlandse eenheden.

"Door uw proactieve houding heeft uw eenheid steun aan Nederlandse eenheden geleverd die ver uitging boven de verwachtingen en de mindset van de Verenigde Naties", aldus Le Noble. "De inzet van tactische helikopters binnen de VN leek soms gedreven te worden door financiële overwegingen. Toch  heeft u altijd het welzijn van Nederlandse maar ook andere internationale peacekeepers voor ogen gehad."