Koninklijke onderscheiding voor veteranenvoorvechter

De 89-jarige Ger Achterhof is vandaag benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. De reden voor de onderscheiding zijn vele maatschappelijke verdiensten, maar met name zijn vrijwilligerswerk voor veteranen. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van minister Ank Bijleveld-Schouten in het bijzijn van vrienden en familie.

Het meest opvallend was zijn inzet voor de toekenning van het Bronzen Kruis aan wijlen korporaal Pieter Berend Slager. Achterhof is hier een kwart eeuw mee bezig geweest. Het duurde zo lang dat de Veteranenombudsman eraan te pas kwam, maar in 2017 werd de onderscheiding toegekend.

Bijleveld: “U vindt het belangrijk dat we veteranen niet vergeten. Dat deel ik heel erg met u.  Er zijn steeds minder stemmen die zelf kunnen vertellen over hun strijd in het toenmalig Nederlands-Indië en in wat men wel noemt: ‘de vergeten oorlog’ in Korea.”

Archieffoto ceremonie bij postume uitreiking Bronzen Kruis aan mevrouw Dijkhuizen, de schoonzus van korporaal Slager.
Archieffoto ceremonie bij postume uitreiking Bronzen Kruis aan mevrouw Dijkhuizen, de schoonzus van korporaal Slager.

Stille tuinderszoon

In ieder geval 1 naam uit die oorlog mocht niet worden vergeten. Die van Pieter Berend Slager, een stille tuinderszoon uit Stedum. Achterhof en Slager voetbalden als kleine jongens met elkaar en zagen elkaar weer tijdens hun militaire dienst in voormalig Nederlands-Indië.

Slager diende daarna ook als korporaal in de Korea-oorlog. 7 dagen voor zijn terugkeer naar Nederland, kostte een dappere daad hem het leven. Slager stak als 1e zijn hand op toen gewonde strijdmakkers moesten worden gered. Hij bracht 1 maat in veiligheid en keerde terug voor een 2e. Op dat moment werd hij, met zijn makker op de rug, door vijandig vuur gedood. Korporaal Slager werd aangemeld voor een dapperheidsonderscheiding. Jaren later hoorde Achterhof dat hij die nog steeds niet had gekregen.

Vasthoudend

Bijleveld: “U beet zich daarin vast. U liet zich niet fijnmalen door de, soms veel te trage, ambtelijke molen van Defensie. Want iedereen die u kent, weet: als u zich ergens in vastbijt, laat u niet snel los. En het is u gelukt. De stille tuinderszoon is niet vergeten. En dit was impliciet ook een erkenning voor al die andere veteranen die zich in Korea hebben ingezet voor volk en vaderland.”

Daarnaast verzette Achterhof de afgelopen decennia voor vele andere (sport)organisaties ontzettend veel werk. Zo was hij voorzitter van de Vereniging Indië Militairen Valthe en de Vereniging Landelijk Reünie Contact en de Stichting Monument Gesneuvelde Indië-Militairen 45-62. Maar ook was hij bijvoorbeeld voorzitter van handbalvereniging Exito.