Weekoverzicht Defensieoperaties

In de strijd tegen ISIS ondersteunden Nederlandse F-16’s grondtroepen tijdens 9 missies. Bij 8 werden wapens ingezet. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 12 t/m 18 december.

De toestellen kwamen in actie boven de Syrische provincie Deir al Zour bij Abu Kamal. Hierbij zijn voertuigen, logistieke opslagplaatsen en strijders van ISIS aangevallen.

Het F-16-detachement vliegt voor de anti-ISIS-coalitie nog tot en met 31 december. Daarna loopt het mandaat voor Nederlandse deelname af.

Irak

2 Nederlandse militaire adviseurs zijn vandaag begonnen aan hun functie binnen de nieuwe NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak, die sinds oktober loopt. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.

Minister Bijleveld in gesprek met militairen van het mobiel medisch team.
Minister Bijleveld in gesprek met militairen van het mobiel medisch team.

Afghanistan

Minister Ank Bijleveld-Schouten bezocht de Nederlandse troepen in Afghanistan. (link) Nederland neemt met ongeveer 160 militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel verstevigen ze de Afghaanse politie en het leger. Een Nederlands chirurgisch team werkt ook in Mazer-e-Sharif.

Litouwen

De Nederlandse eenheid in Litouwen nam deel aan een koudweertraining. Doel ervan is om te leren overleven in winterse omstandigheden. De militairen verplaatsten zich met ski’s en sneeuwschoenen. Ze bouwden onderkomens van natuurlijk materiaal en leerden hoe te handelen als iemand door het ijs zakt. Bekijk de vlogs op het YouTubekanaal van landmacht.

Meer dan 220 militairen leveren een bijdrage aan de enhanced Forward Presence. De NAVO-aanwezigheid in Litouwen onderstreept de solidariteit met de Baltische Staten en Polen.

Lopende operaties buitenland

 • Een AWACS-vliegtuig (airborne warning and control system) met aan boord Nederlandse bemanningsleden, helpt vanuit Turkije bij de strijd tegen ISIS. Het radarvliegtuig zorgt voor een actueel luchtbeeld. De operators helpen ook met de coördinatie van het militaire luchtverkeer.
 • Analisten van de zogenoemde Target Support Cell op Vliegbasis Volkel produceren onder meer zeer gedetailleerde coördinaten van doelen. Met deze informatie zetten coalitiepartners precisiegeleide munitie in op gevalideerde doelen om ISIS te bestrijden.
 • Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden onderzoeken beelden uit het Midden-Oosten. Deze zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. De eenheid maakt met de informatie inlichtingenrapporten voor de strijd tegen ISIS.
 • In Mali voerde de lange-afstandsverkenningstaakgroep operaties uit in Gao en omgeving. Door te praten met sleutelfiguren binnen de lokale gemeenschap verzamelden de militairen nuttige informatie.
 • Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainingscentrum in de omgeving van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Bij Erbil geven Nederlanders in samenwerking met partnerlanden trainingen in onder meer leiderschap, optreden bij duisternis en het beveiligen van grote gebieden. Defensie levert in Irak ook een chirurgisch team voor het Amerikaanse role-2-hospitaal.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die het vredesproces bewaken. Ze doen mee aan UNIFIL, UNDOF en UNTSO en USSC.
 • Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan beveiligingsteams van mariniers. Deze vessel protection detachments (VPD’s) beschermen in de Golf van Aden Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraterij. Daarnaast wordt regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig voor een nacht opgevangen.
 • Nederlandse militairen helpen mee de burgerbevolking in Zuid-Soedan te beschermen. Dat doen ze voor de United Nations Mission in South Sudan (UNMISS). Daarnaast richt de missie zich op het monitoren en onderzoeken van mensenrechtenschendingen, schept voorwaarden voor humanitaire hulpverlening en helpt de wapenstilstand te handhaven.
 • Voor het Africa Contingency Operations Training and Assistance (Acota)-programma hebben Nederlandse militairen opleidingen in Burkina Faso verzorgd. Deze ondersteuning is op 13 december beëindigd.
 • Zr.Ms. Zeeland fungeert als stationsschip in het Caribisch gebied.

Operaties/acties binnenland

 • De luchtmacht bewaakt tot begin 2019 met 2 F-16’s het luchtruim boven België, Nederland en Luxemburg.
 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie maakte 36 explosieven onschadelijk, grotendeels uit de Tweede Wereldoorlog.
 • Defensie faciliteerde opslagcapaciteit  op de Vliegbasis Woensdrecht voor de resten van een  sportvliegtuigje dat betrokken was bij een noodlottig ongeval in de buurt van Hilversum.
 • Defensie ondersteunde bij het handhaven van de Openbare Orde door middel van observatiecapaciteit vanuit de lucht boven de Oostvaardersplassen.

Laatste weekoverzicht 2018

Dit is het laatste Weekoverzicht Defensieoperaties in 2018. Het volgende verschijnt op 9 januari.