Nederland en Duitsland willen gezamenlijk EOV-apparatuur aanschaffen

Nederland en Duitsland willen samenwerken bij de vervanging van Electronic Support Measures-capaciteiten (ESM). Vandaag ondertekende staatssecretaris Barbara Visser daarvoor in Den Haag een intentieverklaring met haar Duitse evenknie Benedikt Zimmer. Met ESM-apparatuur is het mogelijk signalen zoals vijandelijke radiosignalen op te zoeken, te peilen en te onderscheppen. De apparatuur die de Koninklijke Landmacht nu gebruikt, stamt uit de jaren '90.

Staatssecretarissen tekenen de intentieverklaring.
De staatssecretarissen zetten hun handtekening onder de intentieverklaring.

De samenwerking met de strategische partner Duitsland biedt potentieel schaalvoordelen en maakt kennisdeling op het gebied van ESM mogelijk. Gezamenlijke aanschaf versterkt bovendien de mogelijkheden voor toekomstige operationele samenwerking. Nederland heeft de leiding in het project. De nieuwe systemen worden verwacht vanaf 2022.

Verouderd

Bij de landmacht is 102 Elektronische Oorlogvoering Compagnie (102 EOVcie) uitgerust met EOV-apparatuur. De eenheid voorziet de operationele commandanten van relevante informatie uit het elektromagnetische spectrum. De huidige ESM-apparatuur is door de veroudering beperkt inzetbaar en reservedelen worden schaars. Bovendien is de taakstelling gewijzigd door veranderd gebruik van het elektromagnetisch spectrum en de relatie met cyber.

Door het project krijgen de ESM-capaciteiten van 102 EOVcie meer onderlinge samenhang. Daarnaast wordt de ESM apparatuur meer interoperabel met andere systemen in het joint inlichtingennetwerk en binnen het cyberdomein.

Vervanging van de Electronic Counter Measures-capaciteiten (ECM, stoorcapaciteiten) wordt voorzien in een ander project. Ook daar behoort samenwerking met Duitsland tot de mogelijkheden.

Om de samenwerking met Duitsland te formaliseren wordt volgend jaar een MoU opgesteld.