Erkenning voor jaren van langdurige dienst

Ze werden vandaag voor de 174e keer uitgereikt: de officierskruizen. Krijgsmachtbreed ontvingen meer dan 1.100 officieren een medaille voor langdurige dienst. "Ik vind het een eer dat ik dat mag doen. Een mooie traditie", aldus Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer vandaag bij de uitreiking in Den Haag. "Defensie hecht groot belang aan uw loyaliteit. Dat vind ik ook wel mooi, een traditie die zich aanpast aan de tijd en niet aan betekenis verliest."

Officieskruizen in doosjes.
Het Officierskruis.

Nieuw perspectief

Net als bij de invoering in 1844, zijn de budgetten voor Defensie en de salarissen een thema. "Maar het tij is gekeerd", aldus Bauer. "Defensie heeft er meer geld bij gekregen. We kunnen weer bouwen en zijn dat ook aan het doen. We voelen nog altijd de gevolgen van een kwart eeuw bezuinigen op onze krijgsmacht, maar er is zeker een nieuw perspectief. Het is cruciaal dat ook binnen Defensie het vertrouwen weer gaat groeien. Dat we de juiste talenten binnen halen en de ervaring binnen de organisatie weten te behouden. Ervaring die er bij u in ruime ‘mate aanwezig is. Ervaring die u in 15, 20, 25, 30 of zelfs 35 jaar heeft opgebouwd. In die tijd bent u de organisatie 24 uur per dag en 7 dagen per week trouw gebleven."

Destijds werd er na de uitreiking in het officiersverblijf een glaasje jenever genuttigd. "Om deze traditie in ere te behouden, wil ik nu graag een toost uitbrengen op uw loyaliteit en inzet. En op uw geluk en gezondheid", besloot Bauer.

Bij de marine ontvingen 213 militairen het Officierskruis of het wisselcijfer 15, 20, 25, 30 of zelfs 35. Bij de landmacht waren het er 543. De luchtmacht ging het om 294 officieren en bij de marechaussee om 63.