Defensie en partners tonen innovatiekracht

Ontwikkelingen binnen wetenschap en technologie versnellen ongekend snel. Om een toekomstbestendige en hoogwaardige krijgsmacht te blijven, investeert Defensie in kennis en innovatie. Het jaarlijkse evenement Innovation in Defence geeft een overzicht van de kennis die afgelopen 4 jaar is opgebouwd bij de defensieacademie en samenwerkende kennisinstituten als TNO en Marin.

Ook de NLR was aanwezig als een van Defensies strategische innovatiepartners.
Ook de NLR was aanwezig als een van Defensies strategische innovatiepartners.

Staatssecretaris Barbara Visser: “Er moet ruimte zijn voor trial and error. Alleen dán kan je resultaat boeken. Daarom zijn de budgetten voor kennis en innovatie verruimd. Het verruimen van de budgetten is relatief nieuw, maar het dénken over innovatie bij onze krijgsmacht is al veel langer aan de gang.”

De Strategische Kennis en Innovatie Agenda uit 2016 beschreef wát Defensie wil bereiken. In de op 16 november gepresenteerde Innovatiestrategie Defensie staat het hoe.  Zo moet het tempo van innovatie omhoog door meer te leren van voorbeelden buiten Defensie. Visser: “De kernboodschap is: we kunnen en zullen andere partijen nodig hebben. We willen samen met kennisinstituten en het bedrijfsleven zorgen dat we sterker staan in Europa en in de wereld.”

Militaire ‘game changers’

TNO is een van die kennisinstituten waarmee Defensie nauw samenwerkt. Deze partij presenteerde ontwikkelingen die van belang zijn voor Defensie. Welke toekomstige innovaties worden militaire ‘game changers’ en hoe zijn deze optimaal  in te zetten? Antwoorden zijn nodig om er zelf gebruik van te maken én om verrassing door innovatieve tegenstanders te voorkomen. Is bijvoorbeeld gedrag van opponenten te voorspellen? En hoe moeten militairen samenwerken met systemen die steeds autonomer worden?

Automatische beeldherkenning

Denk hierbij aan het systeem voor automatische herkenning van voertuigen, mensen, infrastructuur en activiteiten in beeldmateriaal. Met de komst van onder meer de F-35 en de MQ-9 Reaper neemt de hoeveelheid beelddata enorm toe. Het verwerken hiervan is met alleen menselijke capaciteit niet mogelijk. Daarom is er behoefte aan het automatisch halen  van informatie uit dit soort beelden. Zo kunnen analisten zich concentreren op het evalueren en waarderen. Tijdens Innovation in Defence liet TNO zien hoe ver hun systeem is in het doen van automatische detecties.

Visser: “Vandaag zien we een deel van de in 2018 behaalde resultaten aan kennisopbouw en technologieontwikkeling. De uitdaging is vervolgens wel die kennis en technologie ook daadwerkelijk te gebruiken. We moeten ons altijd de vraag stellen: hoe gaat dit ons verder helpen naar praktische oplossingen. Gelukkig zijn er genoeg succesvoorbeelden. Neem de ontwikkeling van nieuwe schepen, zoals het nieuwe transportschip bij Marin. Of de verwerking van grote hoeveelheden informatie.”