Compacte drone wint innovatiecompetitie

Delft Dynamics heeft gistermiddag de Defensie Innovatie Competitie (DIC) 2018 gewonnen. Het bedrijf kwam volgens de jury met de innovatiefste oplossing voor het thema van dit jaar: militair optreden onder de grond. Delft Dynamics krijgt van Defensie € 200.000 (inclusief BTW) om het idee uit te werken tot een demonstratiemodel. Dat moet binnen 5 jaar bruikbaar zijn voor Defensie.

Delft Dynamics bedacht de zogenoemde U-drone. Dat is een compacte kabeldrone, voorzien van sensoren voor het verzamelen van inlichtingen onder de grond. Ook kan de drone iets droppen of bijvoorbeeld bewegingsmelders of microfoons plaatsen.

De 6-koppige jury, onder leiding van commandant 11 Luchtmobiele Brigade brigadegeneraal Ron Smits, verkoos de U-drone tot winnaar omdat die relatief snel beschikbaar kan zijn. Daarnaast beviel de brede toepasbaarheid voor allerlei militaire operaties.

De ingediende plannen moesten aan randvoorwaarden voldoen. Dynamisch optreden (in het ondergrondse domein) betekent dat de innovatie snel (binnen 1 dag, inclusief planning), gebruiksvriendelijk en breed (voor diverse eenheden) inzetbaar moet zijn. Verder moet het voor de tegenstander niet gemakkelijk zijn om tegenmaatregelen te nemen tegen het gebruik van de innovatie. Dat de bedachte oplossing bij nationale veiligheid en humanitaire operaties kan worden gebruikt, was geen eis maar een bijkomend voordeel.

6 indieners, 5 finalisten

Meerdere bedrijven dienden een innovatief idee in, waarvan er 6 voldeden aan alle voorwaarden. 5 finalisten zijn geselecteerd.

Gevechten en militair optreden onder de grond zijn niet nieuw. Al eeuwenlang maken militairen gebruik van tunnels, zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog en de oorlog in Vietnam. In Afghanistan moesten de coalition forces tegenstanders opsporen en aanvallen in grotten en gangenstelsels. De NAVO heeft echter geen doctrines, materieel of opleidingen. Wel staat het op de agenda binnen het aandachtsgebied operations in a Contested Urban Environment en Mega Cities Battlefield.

Andere kanshebbers

Delft Dynamics moest het opnemen tegen de bedrijven Embedded Acoustics, MapXact, MarkLogic en Pevra BV. Ondanks dat zij niet wonnen, zaten er interessante toepassingen bij. Defensie onderzoekt nog of er samenwerkingsmogelijkheden voor doorontwikkeling zijn.


Embedded Acoustics kwam met een systeem van speciale paaltjes in de grond. Die verzamelen data. Op grond van de registratie van trillingen en deep learning-techniek wordt dan duidelijk of er ondergronds iets gebeurd. De deep learning-techniek is een algoritme waarmee computers patronen leren herkennen.

MapXact wil met een grondradar met automatische en gemakkelijk interpreteerbare detectiesoftware tunnels en objecten in de ondergrond opsporen.

MarkLogic ontwiep een virtual reality-bril met informatie waarmee het mogelijk is onder de grond te 'kijken'.

Pevra BV tenslotte ontwikkelde het idee van ondergrondse navigatie- en communicatie-infrastructuur. Die werkt op basis van genetwerkte radiofrequentie identificatie onder de grond (via radiosignalen een object identificeren).

Robotwedstrijd VS

In de VS houdt het Defense Advanced Research Projects Agency een wedstrijd voor robots die zich ondergronds voortbewegen. Dat moeten ze kunnen in grotten, een bunkerachtige stedelijke omgeving en een labyrint van smalle tunnels. In september werd een deelnemersdag gehouden, in januari volgen de voorstellen en voor 2021 staat het afsluitende evenement gepland.