Explosieve samenwerking Defensie en hogeschool

Defensie en Hogeschool Utrecht gaan samenwerken op het gebied van explosieven. Dat is vastgelegd in een convenant dat vandaag is ondertekend. Beide partijen spraken af om langdurig en structureel kennis, opleidingen en praktijklessen over springmiddelen uit te wisselen.

Mijnen in het EOD-museum.

Mijnen in het EOD-museum.

Incidenteel werkten de partijen al samen op het vlak van demolitie (opblazen), maar dit wordt nu permanent. Het onderzoeksdeel en de demolitie-opleiding, van kortlopende cursussen tot volledige bacheloropleidingen, vinden voortaan plaats op de Hogeschool Utrecht. De praktijklessen van het werken met springstoffen, bijvoorbeeld het testen op constructies, gebeurt vanaf nu onder toezicht van de genie (militaire bouwers) in Reek.

Combat support

De genie bestaat uit 2 takken: force support (constructie) en combat support (pantser). Eerstgenoemde  wordt ingezet als er iets gebouwd moet worden zoals een legerkamp in een missiegebied. Laatstgenoemde zijn de zogenoemde pantsergenisten die zich de afgelopen jaren onder meer op uitzending hebben bewezen bij het zoeken naar bermbommen. In Nederland ondersteunen ze de politie regelmatig bij doorzoekingen. Het is de tak combat support die de samenwerking aangaat.

Bijblijven

Studenten, genisten, onderwijsinstellingen, kennisinstituten, veiligheidspartners en bedrijfsleven kunnen hierdoor beter bijblijven bij internationale innovaties. Door samen te werken met andere, civiele partijen kan de genie zich aan de steeds complexere wereld en internationale ontwikkelingen aanpassen. Hiervan profiteert Defensie bij nationale inzet en missies. De hogeschool profiteert van kennis uit de beroepspraktijk en betere opleidingsmogelijkheden qua praktijkdeel. En een betere opleiding vergroot de baankansen.

Kans voor reservisten

Het biedt de genie ook de kans om de inzetcapaciteit tijdelijk en flexibel op te hogen. Aankomend specialisten kunnen een rol bij de genie krijgen van reservist-specialist.