Defensie omarmt MKB op Dag van de Ondernemer

Defensie greep de Dag van de Ondernemer aan om duidelijk te maken hoe belangrijk het Nederlandse Midden – en Kleinbedrijf (MKB) is voor de krijgsmacht. Minister Ank Bijleveld-Schouten ging hiervoor naar Van Halteren in Bunschoten, waar ze een dankbetuiging overhandigde. 

Commandant Defensie Ondersteuningscommando luitenant-generaal Emile van Duren in gesprek met een medewerker van Sensz.

Commandant Defensie Ondersteuningscommando luitenant-generaal Emile van Duren in gesprek met een medewerker van Sensz.

Bijleveld: “MKB’ers zijn enorm belangrijk voor de Nederlandse economie en zeker ook voor Defensie. Wij werken veel en graag met hen samen. Op deze Dag van de Ondernemer staat het MKB in het zonnetje. Terecht! Het zijn innovatieve en flexibele bedrijven met oog voor het maatschappelijk belang. Eigenschappen die wij zoeken om oplossingen te vinden voor uitdagingen.”

Belangrijke dag

Dat Defensie de dag belangrijk vindt, blijkt wel uit de 6 werkbezoeken die het aan verschillende partners brachten. Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten generaal-majoor Kees Matthijssen bezocht HTC. Samen werken ze aan het Fieldlab Smartbase, een gestandaardiseerde legerbasis van toekomst. Zo ontwikkelden ze een een gestandaardiseerde toegangspoort in een 20feet-container.

Directeur Defensie Materieel Organisatie vice-admiraal Arie Jan de Waard en de commandant van Koninklijk Instituut voor de Marine bezochten het bevrachtingskantoor en rederij Spliethoff. Hier liggen kansen bij opleidingen en het ter beschikking stellen van schepen. Zo mogen 10 marineofficieren in opleiding meevaren bij Spliethoff. Commandant Defensie Ondersteuningscommando luitenant-generaal Emile van Duren ging langs bij Sensz een dienstverlener op het gebied van voedselveiligheid en partner van Paresto.

De marine bezocht het Helderse bedrijf Multimetaal. Er werd gesproken over samenwerking zoals het delen van kennis, lassers en het delen van schaarse technische middelen.

Minister Bijleveld heeft een dankbetuiging uitgereikt bij Van Halteren. Op de achtergrond een Fennek-verkenningsvoertuig.

Minister Bijleveld heeft een dankbetuiging uitgereikt bij Van Halteren. Op de achtergrond een Fennek-verkenningsvoertuig.

Meekijken

De minister sprak bij Van Halteren over de bijzondere manier waarop de partijen het herstel regelen van hoofdcomponenten van het CV90-infanteriegevechtsvoertuig. Defensies Afdeling Techniek onderzoekt of een onderdeel hersteld kan worden en wie dat doet. Als de industrie een onderdeel herstelt, mag de landmacht meekijken om ervan te leren. Een voorbeeld van slim samenwerken zoals dat past binnen een adaptieve krijgsmacht.

Brigadegeneraal Hans Damen reikt een dankbetuiging uit aan het grondverzetbedrijf Snijder B.V. te Hoorn.

Brigadegeneraal Hans Damen reikt een dankbetuiging uit aan het grondverzetbedrijf Snijder B.V. te Hoorn.

Adaptieve Krijgsmacht

De essentie de Adaptieve Krijgsmacht is dat Defensie meer samenwerkt met andere partijen in de maatschappij. Geen standaard klant-opdrachtgever-relatie, maar verdergaande civiel-militaire samenwerking waar beide partijen beter van worden. Dit streven staat ook nadrukkelijk in de gisteren gepresenteerde Defensie Industrie Strategie.

Het MKB kan veel betekenen in de samenwerking, bijvoorbeeld  door de inzet van reservisten (vakspecialist én militair). Door samenwerking in plaats van concurreren op de krappe arbeidsmarkt. Daarnaast is er veel mogelijk op het gebied van materiële en kennisuitwisseling. De krijgsmacht heeft op zijn beurt veel personeel met bijzondere kennis en veel speciaal materieel. Dat wil de organisatie graag delen met anderen.