Defensie gaat sneller innoveren

"Als we doen wat we altijd deden, dan krijgen we wat we hadden. Het is al lang niet meer voldoende om alleen te investeren in bestaande systemen, we moeten juist de mogelijkheden van nieuwe technologie gaan verkennen. Nieuwe technologie kan namelijk betekenen dat mensen op een heel andere manier moeten gaan samenwerken. Maar innoveren is veel breder dan nieuwe technologie, het gaat ook om doctrine, bedrijfsvoering en cultuur. Het is noodzakelijk om onze operationele effectiviteit continu te verbeteren."

Dat stelt minister Ank Bijleveld-Schouten in de innovatiestrategie Defensie 'Samen sneller innoveren'. Die verscheen vandaag.

Inspelen op kansen en mogelijkheden

Het document geeft aan hoe Defensie beter en sneller innovaties in haar organisatie wil opnemen. Het verbindt een goede financiële huishouding van de organisatie met het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Defensie moet tijdig kunnen inspelen op de kansen en mogelijkheden die ontwikkelingen in de samenleving, technologie en wetenschap bieden.

Sneller, beter, slimmer

Defensie heeft allerlei innovatiehubs opgericht om innovatie aan te jagen, waaronder FRONT, MIND, AIR en CD&E. Maar in de dagelijkse praktijk liepen ze tegen allerlei belemmeringen aan. Werkgroepen hebben deze belemmeringen in kaart gebracht en met de innovatiestrategie wordt een systematiek geintroduceerd om deze op te lossen. Niet door een centrale regie op te tuigen, maar juist door de gebruikers de noodzakelijke ruimte en middelen te geven zodat innovatie gedijt.

Mensen en middelen

Nieuwe manieren van denken stimuleren betekent een andere manier van denken en meer diversiteit in teams, los van rang of stand, multidisciplinair en van binnen en buiten Defensie. Om de kloof tussen experiment en invoering te overbruggen zijn er met de Defensienota 2018 middelen vrijgemaakt voor experimenten en partnerschappen.

"Onze mensen krijgen de ruimte om met de juiste middelen, training en doctrine hun werk goed te kunnen doen", aldus Bijleveld. "Innoveren kan geld opleveren door dingen sneller, beter, slimmer of eenvoudiger te doen. De maatregelen passen binnen de budgettaire kaders van in de Defensienota 2018."

Manieren

Om de vele initiatieven met elkaar te verbinden en faciliteren, komt er een Chief Innovation Advisor. Kennisuitwisseling met de wetenschap is te versterken door de benoeming van een Chief Scientific Advisor.