NIDV-beurs: stevige basis Nederlandse defensie-industrie centraal

Nederland en Europa moeten op eigen benen kunnen staan. Nederland moet zich kunnen beschermen en daarvoor is een sterke basis nodig van kennis, technologie en capaciteiten. Minister Ank Bijleveld-Schouten zei dit vanmorgen in Rotterdam op de jaarlijkse beurs van de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV).

Minister Bijleveld bekijkt een drone bij 1 van de stands op de NIDV-beurs.
Minister Bijleveld bekijkt een drone bij 1 van de stands op de NIDV-beurs.

Die basis van kennis, technologie en capaciteiten betekent ook: keuzes maken, hield de bewindsvrouw de aanwezigen voor. Onder hen koning Willem-Alexander, veel militairen en captains of industry. "We kunnen niet alles", sprak zij. "Dus bekijken we iedere keuze pragmatisch: wat levert het op en hoe helpt dit ons verder? Een competitieve en innovatieve Nederlandse defensie-industrie is deel van die sterke basis die we nodig hebben."

Defensie vaker launching customer

Defensie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben de Defensie Industrie Strategie herzien in samenspraak met het bedrijfsleven en diverse kennisinstellingen. "We willen duidelijk zijn in de keuzes die we maken", aldus Bijleveld, "en meer doen om de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie te versterken. Er komt meer geld voor onderzoek en innovatie op het gebied van veiligheid. Dit biedt dus zeker nieuwe kansen voor de industrie! Defensie is vaker launching customer."

Pragmatisme en betrouwbaarheid

Bij de stand van de NIDV presenteerde Bijleveld de nieuwe Defensie Industrie Strategie (DIS) met NIDV-voorzitter en voormalig Defensieminister Hans Hillen. "Ons bedrijfsleven staat bekend om haar innovaties pragmatisme en betrouwbaarheid. Het mooie toeval wil dat precies deze eigenschappen ook essentieel zijn voor het realiseren van een adaptieve krijgsmacht. Dat sprak mij hier in Ahoy erg aan."

Staatssecretaris Barbara Visser bij een maquette van een patrouillevaartuig.
Staatssecretaris Barbara Visser bij een maquette van een patrouillevaartuig.

Gezamenlijk doel

‘s Middags bezocht staatssecretaris Barbara Visser op de beurs onder meer het bedrijf HullVane, het Duitse Rheinmetall en Clear Flight Solutions. Visser: “Elke dag zijn wij bezig om onze krijgsmacht sterker te maken. Ons eigen bedrijfsleven speelt hierin een belangrijke rol. Ik heb hier met meerdere vertegenwoordigers gesproken. Uiteraard ook over onze nieuwe DIS, nieuwe investeringen en innovaties waar zij mee bezig zijn. Goed om te horen dat wij een gezamenlijk doel hebben: onze militairen goed uitgerust hun werk te laten doen.

Mannen achter bali zetten handtekening op papier.
Generaal-majoor Matthijssen zet zijn handtekening onder de overeenkomst met CGI en Capgemini.

Upgrade bewakingsradar

Aan het eind van de middag ondertekende de Defensie Materieel Organisatie en Thales het contract voor de modernisering van de Squire gevechtsveldbewakingsradar van de landmacht.

Generaal-majoor Kees Matthijssen ondertekende een samenwerkingsovereenkomst met IT-bedrijven CGI en Capgemini. Als onderdeel van de Adaptieve Krijgsmacht zoeken het Command & Control Ondersteunings Commando (C2OstCo) van de Koninklijke Landmacht, CGI en Capgemini uit wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Het is een verkenning naar de overeenkomsten en verschillen en de (on)mogelijkheden bij het samenwerken van een civiel bedrijf en een militaire organisatie.

Tijdens deze pilot zijn CGI en Capgemini intensief betrokken bij de oprichting van het C2OstCo, de verbindingsdienst van de landmacht.

Intentieverklaring

Commandant Defensie Ondersteuningscommando luitenant-generaal Emile van Duren en voorzitter NIDV Hans Hillen ondertekenden een intentieverklaring. De 2 gaan een partnerschap aan. Doel is kennis en ervaringen over en weer beter te delen en de samenwerking met de branche toegankelijker te maken.

Vanaf 2019 komen er jaarlijkse projecten- en themadagen om DOSCO-projecten te presenteren aan de leden van het NIDV. Andersom kunnen bedrijven uit de defensie- en veiligheidsindustrie zich tijdens jaarlijkse leveranciersdagen presenteren aan Defensie. DOSCO en het NIDV zijn een co-funded fellowship zijn aangegaan om te komen tot een leerstoel militair-industriële samenwerking aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA.