Nog geen uitkomst overleg

Defensie en de bonden zaten vandaag voor het eerst sinds het afwijzen van het onderhandelingsresultaat weer met elkaar om tafel. Arbeidsvoorwaarden en pensioen waren het onderwerp van gesprek. Hierbij werd alle informatie betrokken die de afgelopen periode door Defensie bij het personeel is opgehaald.

Defensie heeft aangegeven een duidelijker beeld te hebben gekregen van de onderwerpen die voor het Defensiepersoneel van belang zijn. De krijgsmacht wil op een aantal van deze onderwerpen graag stappen zetten. De bonden vinden het belangrijk dat er voldoende ruimte aanwezig is om tot een beter resultaat te komen.

Pensioenregeling voor militairen

Een belangrijk onderwerp is de pensioenregeling voor militairen. Partijen vinden het niet alleen belangrijk opnieuw over dit onderwerp te gaan spreken, maar willen ook duidelijkheid over de situatie die ontstaat na 1 januari 2019, als er voor die tijd geen overeenstemming is bereikt over een nieuwe pensioenregeling. Defensie heeft gezegd meer tijd nodig te hebben om een antwoord te geven op de brief die de bonden over dit onderwerp hebben gestuurd. Het Sectoroverleg Defensie is daarop geschorst en wordt op 20 november vervolgd.

Diensteinderegeling

Wel is door Defensie nu al toegezegd dat de deadline van 1 januari 2019 voor het keuzemoment voor de nieuwe diensteinderegeling wordt uitgesteld tot hierover een nieuwe afspraak in het overleg is gemaakt. Ook wordt het SBK (sociaal beleidskader) verlengd totdat hier een nieuwe afspraak over gemaakt is.