Laatste rustplaats voor soldaat Van Welie op Ereveld Loenen

Soldaat Lard van Welie is gisteren herbegraven op het Nationaal Ereveld Loenen. Hij was lid van de Stoottroepen en sneuvelde op 2 november 1944 tijdens een patrouille in de omgeving van Heerewaarden.

Militairen laten kist zakken.
De Koninklijke Landmacht eert haar gesneuvelden. Herbegrafenissen bevestigen de historische band met militaire voorvaderen.

De in maart 1918 geboren Van Welie werd in het bijzijn van nabestaanden naar zijn laatste rustplaats gedragen door militairen van 13 Infanteriebataljon luchtmobiel Regiment Stoottroepen Prins Bernhard uit Assen.

Stoottroepen

Tijdens de oorlog was Van Welie betrokken bij ondergrondse activiteiten. De bevrijding van Zuid-Nederland in september 1944 leidde ertoe dat het gewapende verzet bovengronds kwam. Ze vormden militaire verbanden: de stoottroepen. In Brabant en Limburg werden compagnieën opgericht. De Duitsers reageerden op de geallieerde opmars met agressieve patrouilles en beschietingen. Die moesten de geallieerde en Nederlandse troepen zo veel mogelijk afbreuk doen.

Patrouille

Om inzicht te krijgen in de Duitse activiteiten stuurde de 7e Compagnie Stoottroepen vanuit Dreumel patrouilles uit. Van Welie vertrok met een kameraad op 2 november 1944 op de fiets richting Heerewaarden. Ze werden vanuit een Duitse stelling beschoten. Lard van Welie werd in de borst getroffen en overleed aan zijn verwondingen.

Verbondenheid

De herbegrafenis van soldaat Lard van Welie was mogelijk door de samenwerking tussen de Oorlogsgravenstichting en de Koninklijke Landmacht. De Koninklijke Landmacht eert haar gesneuvelden. Deze herbegrafenissen bevestigen de historische band met haar militaire voorvaderen.