'Holland Huis' in Sydney

Net als bij de reguliere Olympische Spelen kenden de Invictus Games in Sydney een Holland Huis. Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Hans van Griensven had daarvoor het initiatief genomen. De Nederlandse sporters, hun familie en vrienden, begeleiders en het mediateam hieven gezamenlijk het glas.

militair spreekt mensen toe
Luitenant-generaal Van Griensven spreekt de bezoekers van het Holland Huis toe.

Na de toast op de geleverde en nog te leveren sportieve prestaties werden enthousiast de opgedane ervaringen uitgewisseld. "Zo'n informeel samenzijn draagt ook bij aan de teamgeest en onderlinge verbondenheid", aldus Van Griensven. "Dat is essentieel bij het neerzetten van een bijzondere prestatie."

Militair spreekt met sporters.
Luitenant-generaal Van Griensven in gesprek met Jelle van der Steen (links) en teamcaptain Marc van de Kuilen.

Nieuwe app

  De maker van de app 'Unit Victor' overhandigde in het Holland Huis symbolisch een nieuwe app aan IGK Van Griensven. Doel ervan is post-actieve veteranen met elkaar verbinden en ervoor te zorgen dat de band die onder andere tijdens missies ontstaan, in stand blijft. Als Inspecteur der Veteranen draagt de luitenant-generaal Van Griensven initiatieven ter ondersteuning van veteranen een warm hart toe.