Mobilisatie Oorlogskruis voor eeuweling Martin Jansen

"Meneer Jansen, ik vind het een eer om dit te mogen doen, bijna 80 jaar na dato! En het komt u van harte toe! Deze onderscheiding is een blijk van grote waardering voor uw inzet tijdens de mobilisatietijd en de meidagen van 1940." Met deze woorden speldde minister Ank Bijleveld-Schouten gistermiddag het Mobilisatie Oorlogskruis op bij veteraan Martin Jansen. Tegelijk overhandigde zij de 100-jarige de Veteranenpas.

Minister en 100-jarige veteraan Jansen.
Minister Bijleveld heeft zojuist het Mobilisatie-Oorlogskruis opgespeld bij veteraan Martin Jansen.

Jansen kwam in 1938 op als dienstplichtig soldaat in de Harskamp. In 1939 werd hij gemobiliseerd en in de omgeving Nijkerk gelegerd. Hij zou met andere militairen worden ingekwartierd bij familie Van de Garskamp. Dat ging niet door, omdat de koeien door de mobilisatie op stal moesten blijven. De soldaten kregen een leegstaand huis toegewezen.

Jansen was als korporaal de stukscommandant van een zogenoemde Schwarzlose zware mitrailleur. Na 5 dagen was de oorlog voorbij en leverde hij zijn spullen in. Jansen ging weer aan het werk bij de Rijksdienst Verkeersinspectie in Amsterdam. In 1943 werd hij op de Dam in Amsterdam van straat geplukt en op transport gezet naar Duitsland voor de Arbeitzeinsatz. Hij werkte de rest van de oorlog in Lubeck.

Groepje zittende militairen.
Jansen als dienstplichtig soldaat in de Harskamp.

Veteraan Julia Bobeldijk

De onderscheiding voor Jansen is door Bosniëveteraan Julia Bobeldijk aangevraagd. Zij ontmoette veteraan Jansen op de Nederlandse Veteranendag 2018. Hij had geen Veteraneninsigne en onderscheidingen. Omdat Jansen minister-president Rutte en minister Bijleveld zou ontmoeten, bood Bobeldijk haar eigen veteranenspeld aan. Zo begroette hij deze bewindslieden niet 'kaal'. Na afloop nam Bobeldijk contact op met het Veteraneninstituut om alsnog een veteranenpas en Mobilisatie Oorlogskruis aan te vragen voor Jansen.

Over het Mobilisatie-Oorlogskruis

Het Mobilisatie-Oorlogskruis is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 11 oktober 1948 en hernieuwd vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 1 oktober 1992. Het Kruis wordt toegekend aan oud-militairen, destijds in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die behoord hebben tot onder meer de Koninklijke Landmacht en die in werkelijke dienst zijn geweest voor wat Nederland betreft in het tijdvak na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940 gedurende tenminste zes maanden.