Nederland koopt resterende 3 F-35's

Nederland koopt de resterende 3 F-35-jachtvliegtuigen. Hiermee bevestigt Nederland de aankoop van in ieder geval 37 toestellen. Dat maakte staatssecretaris Barbara Visser vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De volledige operationele inzetbaarheid van de Nederlandse F-35-vloot staat gepland voor 2024. Om die te garanderen, moet de bestelling uiterlijk deze maand worden bevestigd.

Een Nederlandse F-35 die deelneemt aan de test- en evaluatiefase vanaf de Amerikaanse vliegbasis Edwards Air Force Base.
Een Nederlandse F-35 die deelneemt aan de test- en evaluatiefase, oktober 2018.

Vertraging van de zogenoemde full operational capability heeft operationele én financiële gevolgen. Nederland moet dan namelijk langer doorvliegen met de F-16.

Overzicht bestellingen en leveringen sinds 2013

Besteld en geleverd

2 testtoestellen geleverd in 2013 (lot 3 en 4)*

Besteld

8 toestellen, te leveren in 2019 (lot 11)*

Besteld

24 toestellen, te leveren in 2020-2022 (lot 12-14)*

Te bestellen oktober 2018

3 toestellen, te leveren in 2023 (lot 15)*

* de verschillende lotnummers staan voor de opeenvolgende productieseries.

Vanwege de lagere stuksprijs voor lot 11, de nieuwe plandollarkoersen en de risicoreservering van € 120,8 miljoen is de aanschaf van de F-35’s nu financieel haalbaar.

Lagere prijzen

Zoals bekend streeft het F-35 Joint Program Office naar lagere prijzen. Dit gebeurt op 3 manieren. Ten 1e dalen de kosten door hogere aantallen en de toegenomen productie-ervaring. Ten 2e dalen de productiekosten dankzij investeringen. Ten 3e heeft een meerjarige aanschaf een positieve invloed op de stuksprijs. De komende jaren wordt duidelijk tegen welke dollarkoers de nog aan te gane verplichtingen worden afgesloten. Financiële mee- of tegenvallers bij het project (waaronder valutaschommelingen) worden opgevangen via de risicoreservering, de valutareserve en het investeringsprogramma van Defensie.