Prins Pieter-Christiaan bevorderd tot reservekolonel

Prins Pieter-Christiaan is sinds gisteren reservekolonel bij de Koninklijke Marechaussee. Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten en Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Harry van den Brink hebben hem bevorderd.

Prins Pieter-Christiaan krijgt de rangonderscheidingstekens van de minister van Defensie en de commandant Koninklijke Marechaussee.
Prins Pieter-Christiaan krijgt de rangonderscheidingstekens.

De prins vervulde zijn militaire dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee en trad er in 2001 in vaste dienst.  In 2004 leverde hij een wezenlijke bijdrage aan de oprichting van Frontex, het agentschap voor de bewaking van de EU buitengrens.

Na diverse rangen te hebben doorlopen verliet  prins Pieter-Christiaan de Koninklijke Marechaussee in 2009. Wel bleef hij aan het Wapen verbonden als reserveluitenant-kolonel,  met expertise in beleidsontwikkeling op het gebied van veiligheid.

Internationale gendarmeriebijeenkomsten

Internationale samenwerking is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. De komende jaren vertegenwoordigt de prins de marechaussee bij grote internationale gendarmeriebijeenkomsten. Hij ondersteunt daarbij de Commandant Koninklijke Marechaussee en participeert in diverse werkgroepen.

Het internationale netwerk en de internationale ervaring van Prins Pieter-Christiaan worden benut voor de ondersteuning bij voorzitterschappen. Het gaat om die van de European Gendarmerie Force (EGF), de International Association of Gendarmeries and Police Forces with Militairy Statues (FIEP) en de European Union Police and Civilian Services Training (EUPCST).