Nieuwe Inspectie Veiligheid Defensie kondigt onderzoeken aan

“Veiligheid vergt aandacht en ook een kritische blik. Iemand die je een spiegel voorhoudt.” Dat zei minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten vanmiddag tijdens aftrap van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD).

Printscreen van de website www.ivd.nl.

Printscreen van website www.ivd.nl.

Deze maakt deel uit van het ministerie van Defensie, maar werkt onafhankelijk, net als andere Rijksinspecties. De IVD is ingesteld naar aanleiding van ongevallen in 2016. Die deden zich voor op het schietterrein in Ossendrecht en in het Malinese Kidal, waar militairen om het leven kwamen tijdens een mortierschietoefening. Ook de kritische rapporten daarover van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2017 leidden mede tot de komst van de IVD.

www.ivd.nl

De IVD gaat meteen voortvarend van start. Onder leiding van inspecteur-generaal Veiligheid Wim Bargerbos, start de inspectie 3 onderzoeken. Het gaat om defensieprocedures op schietterrein Het Markiezaat in Ossendrecht, het transport van gevaarlijke stoffen en de afhandeling van voorvallen. De onderzoeksplannen en de onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op www.ivd.nl.

Schietterrein Het Markiezaat

De IVD neemt de besluitvorming en communicatie bij Defensie over het gebruik van schietterrein Het Markiezaat onder de loep. De inspectie reconstrueert de gang van zaken door documenten te bestuderen en betrokkenen te interviewen. Daarna kan een aanbeveling volgen waarmee Defensie interne procedures, en daarmee de veiligheid van het personeel, kan verbeteren.

Transport gevaarlijke stoffen

Op verzoek van de Tweede Kamer onderzoekt de IVD de implementatie van de aanbevelingen, die de luchtmacht in 2017 deed. Daarbij gaat het om het verbeteren van de veiligheid tijdens het transport van gevaarlijke stoffen door de lucht.

Voorvallen

De IVD is sinds 1 september verantwoordelijk voor onderzoek naar zogenoemde categorie 4 voorvallen. Dit zijn zwaardere incidenten. Daarnaast doet de inspectie onderzoek naar de afhandeling van kleine voorvallen, incidenten en bijna-voorvallen. De wijze waarop Defensie met de bijna-voorvallen omgaat, is belangrijk voor het lerend vermogen van de organisatie.

Inspecteur-generaal Veiligheid Wim Bargerbos.

Inspecteur-generaal Veiligheid Wim Bargerbos.

Rol en doelstelling IVD

De inspectie kan onderzoek doen naar aspecten van het veiligheidssysteem, specifieke thema’s zoals munitietransport of de opslag ervan, en naar voorvallen. De IVD werkt onafhankelijk en transparant en maakt resultaten openbaar. Met  aanbevelingen, versterkt de inspectie de veiligheidscultuur bij Defensie.

De IVD was sinds 31 mei al in oprichting. Als alle functies zijn ingevuld, telt de dienst 25 medewerkers.