Geen arbeidsvoorwaardenakkoord voor Defensie

De vakbonden voor Defensiepersoneel  hebben vandaag aan staatssecretaris Barbara Visser laten weten het onderhandelingsresultaat van 20 augustus, na raadpleging van hun leden, niet te kunnen accepteren.

De hoofddirecteur personeel en de vakbonden gingen de afgelopen weken het land in om het personeel uitgebreid voor te lichten over de inhoud van het onderhandelingsresultaat.

De achterban

De achterban van de vakbonden kon dit resultaat niet omarmen. De ontevredenheid die een deel van de achterban kenbaar heeft gemaakt is vanochtend besproken in het SOD (sectoroverleg Defensie). Ook bleek er uit de ledenraadpleging een gebrek aan vertrouwen.

Visser: “Er is veel twijfel en wantrouwen. Mensen hadden meer verwacht. We begrijpen waar die gevoelens en onvrede vandaan komen. We hebben door de bezuinigingen afgelopen jaren veel van onze mensen gevraagd. Sommige voorgestelde veranderingen in de arbeidsvoorwaarden raken aan verwachtingen die het Defensiepersoneel al jaren heeft. We moeten het vertrouwen in de organisatie weer herstellen. We realiseren ons dat er meer op de werkvloer speelt dan de arbeidsvoorwaarden alleen. Daar maken we ons zorgen over. Daarom gaan de minister, de Commandant der Strijdkrachten, de secretaris-generaal en ik de komende tijd intensiever met onze collega’s in gesprek. En werken we hard aan de uitwerking van de Defensienota. Samen kunnen we de uitdaging waar Defensie voor staat aan.”

Vertraging

Staatssecretaris Visser: “Geen akkoord betekent dat de voorstellen zoals de loonsverhoging voorlopig niet plaatsvinden. Dit akkoord was een eerste stap in de verbeterslag die Defensie had willen maken om een meer aantrekkelijke werkgever te worden. Het niet accepteren van het onderhandelingsresultaat door de vakbonden betekent dat de stappen die we nu wilden zetten, zoals bijvoorbeeld de loonsverhoging, de eenmalige uitkering en het verhogen van toelagen, op zijn minst vertraging oplopen.” De staatssecretaris heeft namens het SOD het ABP geïnformeerd over de uitkomsten van het SOD.