Minister: Mali-militairen op juiste moment op juiste plek

Op het juiste moment, op de juiste plek. Dat gold volgens minister Ank Bijleveld-Schouten voor de leden van de Long Range Reconnaissance Patrol Task Group, Desert Falcon 4. De patrouilles leverden zinvolle informatie op voor de force commander van Minusma. Door de inlichtingenproducten kreeg de missieleiding een gedetailleerd beeld van de situatie in heel Noord-Mali. Met groot genoegen reikte zij daarom vandaag in Ahoy in Rotterdam aan 250 Nederlandse en Belgische militairen de Herinneringsmedaille Vredesoperaties uit.

Minister feliciteert onderscheiden militair.
Felicitaties van minister Bijleveld bij de uitreiking van de medaille. Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen assisteerde haar.

Het ging niet alleen om landmachtpersoneel dat in Mali diende, maar ook om luchtmachtpersoneel en leden van de Belgische force protection dat ISIS bestreed vanuit Jordanië.

Het kan en moet beter

Bijleveld was vol lof over het werk van de Nederlandse militairen in Mali ("U hebt iets bijzonders neergezet"), maar was kritisch over het functioneren van de missie. "Het kan en moet allemaal nog wel een stuk beter", zei ze. "Uw ervaringen, zowel positief als negatief, zijn van grote waarde om mee aan de slag te gaan. Niet eerder werkte de Verenigde Naties in een missie als deze met steun vanuit zo’n sturende en coördinerende eenheid."

Volgens de bewindsvrouw blijft een VN-missie als in Mali nodig. "De instabiliteit in Mali en de gehele Sahel-regio is en blijft een bron van zorg. De toch al fragiele regio aan de zuidgrens van Europa loopt het risico steeds verder te destabiliseren. En uiteindelijk heeft dit ook effect op Nederland."

Minister sprekt militairen toe.
Minister Bijleveld zei dat de militairen in Mali op de juiste tijd op de juiste plaats waren.

Midden-Oosten

"U leverde een onmisbare bijdrage in de strijd tegen ISIS, het veelkoppige monster dat nog altijd op barbaarse wijze toeslaat", zei Bijleveld tegen de leden van Air Task Force Middle East 9. 2 uitspraken van militairen vond ze typerend voor de uitzending. "Zo zei sergeant-majoor Dave: 'Ik zou zo weer met die jongens en meiden op uitzending gaan'. En de uitspraak van sergeant Taco '…en door!'. Dat zei hij steeds na de tegenslagen die de uitzending kende.

Maar 4 van de geplande 14 instandhoudingsvluchten kwamen aan. "Dat betekende dat bepaalde onderdelen op sommige momenten niet voorradig waren. En als dan een generator uitvalt, wat ook geregeld gebeurde, heb je een probleem. Toch lukte het de technici om op inventieve wijze deze generatoren weer aan de praat te krijgen. De operatie lag geen seconde stil. Dat noem ik vakmanschap."

Sinds het begin van de missie in het Midden-Oosten zetten de F-16's meer dan 2200 keer de boordwapens in. "En altijd met chirurgische precisie", aldus Bijleveld. "Aanvallen doet u pas als het hele intell-plaatje compleet is, om precies dat ene doel te raken, om burgerslachtoffers en onnodige schade te voorkomen." Ze noemde de samenwerking met de coalitiegenoten zeer goed en bedankte de Belgische militairen die de force protection voor hun rekening namen.