Diamanten jubileum voor FOST

Aan boord van landing platform dock Zr.Ms. Johan de Witt werd gisteren stilgestaan bij het 60-jarig bestaan van de Flag Officer Sea Training. Bekend onder de afkorting FOST, heeft dit instituut als taak de operationele gereedheid van zowel marineschepen als de bemanning op een zo hoog mogelijk peil te brengen.

Zr.Ms. Johan de Witt.
Zr.Ms. Johan de Witt.

Het diamanten jubileum werd nu niet bepaald groots gevierd. Aan boord van de Johan de Witt werden NAVO-afgevaardigden rondgeleid op het moment dat Sea Riders, zo heten de medewerkers van de FOST, de scheepsbemanning het vuur na aan de schenen legden. Het amfibisch transportschip neemt namelijk deel aan de grote NAVO-oefening Trident Juncture, later dit jaar.

Gastheer

Om daarvoor volledig opgewerkt te zijn, ondergaan de opvarenden voor de Engelse zuidkust een operationele training. Daarin komen alle facetten van de hedendaagse maritieme oorlogvoering aan bod. Aanvallen met vliegtuigen, (gesimuleerde) onderzeeboten, kleine bewapende motorboten en natuurlijk met vijandelijke oorlogsschepen passeren de revue. Commandant van de Johan de Witt kapitein-ter-zee Wilko van Zanten toonde zich zo goed als dat ging een gastheer. Tegelijkertijd ging de strijd op en rondom het grote grijze schip gewoon door.

De hoogste NAVO-vertegenwoordiger aan boord, vice-admiraal Clive Johnstone, was onder de indruk van de scheepsbemanning die in staat bleek het officiële bezoek met de heksenketel van de FOST te combineren. De baas van de bondgenootschappelijke Allied Maritime Command  feliciteerde de FOST en gaf tegelijkertijd zijn gezelschap huiswerk mee.

Sea Rider observeert bemanningsleden van de Johan de Witt.
Een Sea Rider observeert bemanningsleden van de Johan de Witt tijdens de FOST.

Nieuwe tactieken

Volgens Johnstone maakt onder meer Rusland grote vorderingen op het gebied van oorlogvoering op zee. Hij maakte duidelijk hierop alert te zijn. Aan de afzonderlijke leden de taak te focussen op nieuwe tactieken als antwoord op recente ontwikkelingen die tijdens onlangs gehouden Russische marine-oefeningen werden gedemonstreerd. Verder zou Johnstone graag zien dat de FOST werd uitgeroepen tot Centre of Excellence op het gebied van operationele training aan schip en bemanning. Daarvoor spant hij zich de komende tijd in.

De FOST is de laatste horde voor Nederlandse bemanningen op de weg naar operationele gereedheid. Het is de afsluiting van een intensief opwerktraject dat al in Nederland is begonnen.

Nederland doet sinds 1961 mee aan de FOST. De Koninklijke Marine heeft hiervoor een detachement in Plymouth geplaatst, waar het hoofdkwartier van de organisatie zetelt. De FOST staat open voor alle NAVO-landen. De VS Denemarken, Noorwegen, Polen maar ook Frankrijk behoren tot de vaste deelnemers aan de training.