Russen kijken in Nederlands militaire keuken

Een militaire delegatie van de Russische Federatie bezocht deze week oefening Falcon Autumn van 11 Luchtmobiele Brigade. Dat gebeurde in het kader van internationale wapenbeheersingsverdragen die Nederland heeft getekend. Het gaat om zogenoemde vertrouwenwekkende en veiligheidsbevorderende maatregelen. De gedachte is dat openheid en transparantie conflicten voorkomen.

Onderhoudspersoneel bij een Apache.
Onderhoudspersoneel bij een Apache op Vliegbasis Deelen tijdens oefening Falcon Autumn.

Falcon Autumn is de grootste militaire oefening in Nederland van 2018. Internationaal is afgesproken dat landen dergelijke grote militaire activiteiten bekend maken. Dit biedt buitenlandse mogendheden de gelegenheid voor een verrassingsbezoek en vast te stellen of het overeenkomt met wat is opgegeven.

Met eigen ogen

2 dagen lang doorkruisten de Russen het Nederlandse oefengebied om met eigen ogen te zien wat zich hier militair afspeelt. De bezoekers keken onder meer naar de omvang van de oefening, de eenheden die meedoen en welk materieel zij hebben. Tijdens Falcon Autumn werken landmachteenheden samen met de luchtmacht en militaire collega’s uit België en Duitsland.

Wederzijdse inspecties

Op basis van bijvoorbeeld het Weens document bestaat de verplichting om inspecties, evaluaties, observatievluchten te accepteren. Zowel op en boven Nederlands grondgebied als van Nederlandse strijdkrachten. Nederland heeft op zijn beurt het recht om hetzelfde te doen bij de overige verdragsstaten. De inspectie werd gisteren in goede harmonie formeel afgesloten. In 2016 deed een Nederlands team in Rusland een gebiedsinspectie bij de grens met Oekraïne.