Veel reacties op Facebooksessie arbeidsvoorwaarden

Ruim 200 vragen en reacties leverde de Facebooksessie over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe arbeidsvoorwaarden op. In de live-sessie donderdag reageerden staatssecretaris Barbara Visser en Hoofddirecteur Personeel Peter Reesink op vragen uit de organisatie. Visser: “De vragen die zijn gesteld zijn kritisch en gaan meestal over pensioenen, de loonsverhoging, uitstroom van personeel en toelagen, maar bovenal over erkenning.”

Staatssecretaris Barbara Visser.
Staatssecretaris Barbara Visser.

“Wat mij nogmaals duidelijk werd, is dat er nog pijn zit van de bezuinigingen van de afgelopen bijna 30 jaar. Er is veel wantrouwen of het nu wel beter wordt, of het nu geen loze beloftes zijn. En dat is heel begrijpelijk. Al jarenlang drijft Defensie op de loyaliteit van haar medewerkers. We hebben veel van onze mensen gevraagd. We hebben iedereen ook keihard nodig om drijvende te blijven. Maar voor het eerst sinds jaren is er substantieel geld bijgekomen voor Defensie. Dat biedt ruimte om extra te investeren in ons personeel. Maar we kunnen niet alles in 1 keer herstellen. We zullen moeten moderniseren als het gaat om ons personeelssysteem, ons functiegebouw en onze toelagen. Juist om er voor te zorgen dat er carrièreperspectief is. Daar hebben we echt achterstallig onderhoud. Vandaar dat ervoor gekozen is om eerst extra geld in de pensioenen te investeren en een eerste stap te zetten in de modernisering van de toelagen. We hebben om maar eens te noemen  meer dan 100 verschillende toelagen. Modernisering van toelagen hoort bij aanpassing van het loongebouw, maar om daar niet op te wachten is alvast een eerste stap gezet. Realiserende dat we er daarmee nog niet zijn. Ik besef dat onze mensen meer verwachten en dat het geduld moeilijk op te brengen is, maar we kunnen dit alleen stap voor stap.”

Pensioenen

Veel vragen gingen over het nieuwe pensioenstelsel voor militairen. Reesink: “We moeten over naar een ander pensioenstelsel. Een stelsel dat vooral voor de jonge collega’s eerlijker is en waarmee Defensie concurrerender wordt op de arbeidsmarkt. Daar investeert Defensie ook fors in. 90% van het militaire personeel gaat er qua pensioenaanspraken op vooruit. Voor 10% geldt dat niet. Naar deze groep kijken we in het bijzonder. Qua verwachte pensioenaanspraken gaan we samen met de bonden afspraken maken over verzachtende maatregelen. Bij een bevordering gaan zij er wel op vooruit, maar minder dan vroeger in het eindloonstelsel het geval was. Lastig is dat het carrièreperspectief voor velen nog onbekend is. Ook kijken we in de vernieuwing van het loongebouw hoe we hier aandacht aan kunnen geven.”

Stapje voor stapje

Reesink ziet het onderhandelingsresultaat, net als de staatssecretaris, als een 1e stap in de verbeterslag die Defensie moet maken om een aantrekkelijkere werkgever te worden. Al het beschikbare geld is in dit akkoord besteed. “De vooruitgang gaat in stapjes. Nu een loonsverhoging, een volledige eindejaarsuitkering en een 1e stap in de verhoging van de toelagen.”

Forse opdracht

Reesink ziet dat er komend jaar nog een forse opdracht ligt. Reesink: “Uiterlijk op 1 januari 2020 moet er duidelijkheid zijn over het nieuwe loongebouw. We hebben de ontwikkeling van het nieuwe loongebouw bewust niet gekoppeld aan een vervolg-CAO. Zo kunnen we samen met bonden snel schakelen. Staatssecretaris Visser: “Wij realiseren ons als geen ander dat we van ver komen, maar we bewegen ons voor het eerst sinds hele lange tijd eindelijk weer in de goede richting.”

Video 1: Arbeidsvoorwaarden

Staatssecretaris Barbara Visser licht toe dat het arbeidsvoorwaardenakkoord een eerste stap is in het herwinnen van vertrouwen in Defensie als werkgever.

Facebooksessie staatssecretaris en Hoofddirecteur Personeel over arbeidsvoorwaardenresultaat 1: Arbeidsvoorwaarden

Video 2: Loonontwikkeling

De Hoofddirecteur Personeel Peter Reesink licht toe waarom een vergelijking van het loonbod van Defensie met het Rijk en de Politie ingewikkeld is.

Facebooksessie staatssecretaris en Hoofddirecteur Personeel over arbeidsvoorwaardenresultaat 2: Loonontwikkeling

Video 3: Pensioenstelsel

De Hoofddirecteur Personeel en de staatssecretaris vertellen waarom het militaire pensioenstelsel gemoderniseerd moet worden.

Facebooksessie staatssecretaris en Hoofddirecteur Personeel over arbeidsvoorwaardenresultaat 3: Pensioenstelsel

Video 4: Loongebouw

De staatssecretaris geeft aan dat na jarenlange bezuinigen het arbeidsvoorwaardenakkoord een 1e stap is in de verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel. De volgende grote stap is de modernisering van het 100 jaar oude loongebouw en het personeelssysteem.

Facebooksessie staatssecretaris en Hoofddirecteur Personeel over arbeidsvoorwaardenresultaat 4: Loongebouw