Weekoverzicht Defensieoperaties

In de strijd tegen terreurorganisatie ISIS ondersteunden Nederlandse F-16’s grondtroepen tijdens 9 missies boven de Syrische provincie Deir al Zour en Irak. Er zijn 2 keer wapens ingezet in de Syrische provincie Deir al Zour, in de omgeving van Abu Kamal. Logistieke opslagplaatsen van ISIS waren het doelwit. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 13 tot 18 september 2018.

Bewapende F-16 op taxibaan.
Een bewapende Nederlandse F-16 klaar voor vertrek (januari 2018).

Afgelopen week maakte het kabinet bekend dat Nederland de bijdrage van F-16’s in de strijd tegen ISIS na 31 december niet verlengt.

Litouwen

In Litouwen trokken Nederlandse militairen de stad Pabrade in voor de actie 'Heitje voor Karweitje'. Met collega’s uit Amerika, België, Canada, Duitsland, Litouwen en Tsjechië boden ze hulp aan inwoners die wel een extra handje konden gebruiken. De militairen plukten appels, ruimden kelders leeg, wiedden onkruid en snoeiden bomen. Ze werden daarbij geholpen door zo’n 50 Litouwse studenten van 2 lokale scholen.

Militairen spitten tuintje om.
Militairen spitten een tuintje om voor de actie 'Heitje voor een karweitje'.

De actie was een teken van waardering voor de inwoners van Pabrade. De NAVO-militairen gebruiken het naastgelegen oefenterrein veelvuldig en rijden met hun militaire voertuigen regelmatig door de stad.

Nederland levert met meer dan 220 militairen een bijdrage aan de enhanced Forward Presence. De NAVO-aanwezigheid in Litouwen onderstreept de solidariteit met de Baltische staten en Polen.

Militaire voertuigen in Mali.
Nederlandse militairen in Mali.

Lopende operaties buitenland:

 • De langeafstandsverkenningstaakgroep in Mali vergaart inlichtingen voor de Minusma-missie.
 • Een AWACS-vliegtuig (airborne warning and control system) met aan boord een aantal Nederlandse bemanningsleden, helpt vanuit Turkije bij de strijd tegen ISIS. Het radarvliegtuig zorgt voor een actueel luchtbeeld. De operators helpen ook met de coördinatie van het militaire luchtverkeer.
 • Analisten van 306 Squadron (in oprichting) op Vliegbasis Leeuwarden analyseren beelden uit het Midden-Oosten. Deze zijn gemaakt door een onbemand vliegtuig. De eenheid maakt met de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. De heroprichting van het 306 Squadron vond afgelopen week plaats op vliegbasis Leeuwarden.
 • Nederland neemt op dit moment in Afghanistan met ongeveer 150 militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel verstevigen ze de Afghaanse politie en het leger. Een Nederlands chirurgisch team werkt in Mazar-e-Sharif.
 • Nederlandse instructeurs in Irak trainen Koerdische strijders. Ze leren hen onder meer grote gebieden te beveiligen. Ook geven ze leiderschaps- en bataljonstrainingen. Defensie levert in het land ook een chirurgisch team voor het Amerikaanse role 2-hospitaal. Hier werken de Nederlanders nauw samen met Noorse, Deense en Britse medici.
 • Nederlandse militairen ondersteunden in het Midden-Oosten missies die zijn bedoeld om het vredesproces te bewaken. Ze doen mee aan UNIFIL, UNDOF, UNTSO en USSC.
 • Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan beveiligingsteams van mariniers. Deze vessel protection detachments beschermen in de Golf van Aden Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraterij. De medewerkers van Mirage vangen ook regelmatig de KDC-10 met bemanning voor een nacht op.
 • Het NAVO-vlootverband Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG 2) patrouilleert in het oosten van de Middellandse Zee. Het Nederlandse luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Ruyter is het vlaggenschip
 • Nederlandse militairen helpen voor de United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) mee de burgerbevolking in Zuid-Soedan te beschermen. Dat is de prioriteit van de missie volgens het huidige mandaat. Daarnaast richt de missie zich op het monitoren en onderzoeken van mensenrechtenschendingen, schept ze voorwaarden voor humanitaire hulpverlening en helpt de wapenstilstand te handhaven.
Militairen en politie voor station Amersfoort.
Militairen ondersteunen de politie bij het bewaken en beveiligen van station Amersfoort.

Operaties/acties binnenland:

 • In Amersfoort vond de oefening 'Alert' plaats. Militairen en politiepersoneel oefenden daar samen in het kader van terrorismebestrijding.
Vanaf marineschip worden goederen op kade gezet.
Vanaf Zr.Ms. Friesland worden op Sint Maarten goederen uitgeladen.
 • De luchtmacht bewaakt tot begin 2019 met 2 F-16’s het luchtruim boven Nederland, België en Luxemburg.
 • De marine, land- en luchtmacht helpen de marechaussee bij de grensbewaking in zeehavens.
 • Op verzoek van de Minister-President van Sint Maarten ondersteunde Defensie bij het handhaven van de openbare orde tijdens de passage van Tropische Storm Isaac. De militairen kwamen voorafgaand de passage van tropische storm Isaac naar het eiland.
 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie maakte 56 explosieven onschadelijk. Die zijn grotendeels uit de Tweede Wereldoorlog.
 • Defensie ondersteunde Justitie met searchcapaciteit in de omgeving van Bergen en op Curaçao het Korps Politie bij de handhaving van de rechtsorde.