Missie F-16's na 2018 in Midden-Oosten niet verlengd

Nederland verlengt de inzet van F-16’s in de strijd tegen ISIS na 31 december 2018 niet. Het Kabinet heeft dat vandaag besloten. "Onze F-16’s hebben de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het verslaan van ISIS. Maar nu het mandaat ten einde is, komen ze eind dit jaar terug naar Nederland. Dan kunnen we volgend jaar beginnen met de overgang naar de F-35”, lichtte minister Ank Bijleveld-Schouten het besluit toe.

F-16's taxiën op startbaan.
2 Nederlandse F-16's taxiën naar de startbaan (januari 2018).

Nederland is volgens haar niet in staat om langer een bijdrage te leveren aan de anti-ISIS-missie vanuit Jordanië. Nederland moet ook eenheden beschikbaar houden voor diverse snel inzetbare eenheden en de NAVO. Nederland blijft echter wel bij Irak betrokken aldus Bijleveld. "Het is belangrijk dat we de Iraakse overheid helpen om hun overwinning op ISIS vast te houden en Irak te steunen in de wederopbouw. Daarom blijven onze trainers de Iraakse strijdkrachten opleiden, nu ook vanuit de NAVO."

Er blijven ongeveer 50 trainers in Erbil en ongeveer 12 in Bagdad. Met belangrijke civiele posities in de missie draagt Nederland bij aan de hervormingen en verbeteringen van het veiligheidsapparaat in Irak. Nederland levert daarnaast een proportionele bijdrage van ongeveer 20 militairen en civiele experts aan de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak, die dit najaar van start gaat. De NAVO-missie richt zich op de versterking van de Iraakse veiligheidssector en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit en veiligheid in post-ISIS Irak.

Nederlands Militair voertuig in Malinees landschap.
Nederlandse militairen patrouilleren in Mali (december 2017).

Mali

Na 1 mei 2019 bouwt Nederland de bijdrage aan Minusma af. Nederland heeft dan 5 jaar bijgedragen aan de VN-missie in Mali. Er blijven tot en met 2021 enkele politiefunctionarissen en stafofficieren werkzaam. Het kabinet maakt extra middelen vrij voor het bevorderen van de rechtsorde in de Sahel. Internationale partners van Nederland, waaronder de EU, VN, Frankrijk en Duitsland, zijn daar blij mee.

Door de Nederlandse inzet verbeterde de effectiviteit van de missie. Door nu al bekend te maken dat Nederland stopt, hoopt het Kabinet dat het voor de VN eenvoudiger wordt een ander land te vinden voor Minusma. Defensie staat in nauw contact met de VN om hen hierbij te helpen", aldus Bijleveld. De landmacht krijgt nu tijd om te herstellen en zijn gereedheid weer op orde te brengen, maar blijft wel actief in Litouwen en Afghanistan.

Sahel

Om dreigingen zoals terrorisme en irreguliere migratie (mensensmokkel) tegen te gaan, draagt Nederland met ongeveer 20 functionarissen bij aan de EU-capaciteits-en trainingsmissie in de Sahel-regio. Ook wil Nederland de grondoorzaken van instabiliteit in de Sahel aanpakken. Nederland investeert in een beter toekomstperspectief van de jonge bevolking in de Sahel en van vrouwen in het bijzonder. Dat gebeurt door programma’s op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, water en klimaat.