Verbeet voorzitter visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

Oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet is benoemd tot voorzitter van de visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. Deze commissie toetst de komende 3 jaar de voortgang van de veiligheidsmaatregelen die Defensie neemt.

Militair gidst collega in heftruck.
Een militair gidst een collega. De veiligheidscultuur bij Defensie schiet tekort volgens de OvV. In reactie hierop is het plan van aanpak 'Een veilige Defensie-organisatie' opgesteld.

Verbeet: “De leden van de visitatiecommissie komen uit verschillende, elkaar aanvullende disciplines en werkvelden. We hebben allemaal hart voor de krijgsmacht en willen dat zij zo goed mogelijk presteert. Met de visitatiecommissie leveren we daar een bijdrage aan. Ik verheug me op onze samenwerking.”

Andere commissieleden zijn generaal-majoor der mariniers b.d. Patrick Cammaert, professor doctor Ira Helsloot en ingenieur Josette van Doorn-Spronken. Cammaert diende tijdens diverse VN-missies en is sinds 2008 betrokken bij vredes- en veiligheidsaangelegenheden voor de VN in New York. Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit. Van Doorn-Spronken werkt op het gebied van operationele veiligheid in de chemische sector.

40 maatregelen

De veiligheidscultuur bij Defensie schiet tekort. Dat was de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) die de dodelijke ongevallen onderzocht in Ossendrecht (schietbaan KCT) en Kidal (mortierongeval). Hetzelfde rapporteerde de commissie Van der Veer. Hierop volgde het plan van aanpak ‘Een veilige Defensie-organisatie’. Daarin staan 40 maatregelen om de veiligheid in Defensies werk-, leef-, en leeromgeving te vergroten. De onafhankelijke visitatiecommissie toetst de in- en uitvoering van deze maatregelen. De commissie rapporteert hier jaarlijks over aan de minister.