Chroom-6 gevonden op vastgoed in gebruik bij Defensie

De provincie Utrecht meldde in november 2017 bij Defensie chroom-6 houdende verf te hebben aangetroffen op gebouwen op voormalig vliegbasis Soesterberg. Hierop heeft Defensie het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) direct laten onderzoeken of er op meer vastgoed van Defensie chroom-6 houdende verf zit. Uit het recent afgeronde onderzoek blijkt dat chroom-6 houdende verf frequent kan zijn toegepast op defensievastgoed.

De aanwezigheid van chroom-6 in onaangetaste verflagen vormt op zichzelf geen gezondheidsrisico. Dit is pas het geval als er werkzaamheden worden uitgevoerd zoals het schuren van een verflaag, slijpen, verhitten of zagen en hierbij onvoldoende beschermende maatregelen zijn genomen.

Veilig werken

Het werken aan vastgoed in gebruik bij Defensie gebeurt door civiele bedrijven in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Voor defensiemedewerkers is het, conform regelgeving, niet toegestaan om zelf werkzaamheden zoals het schuren van een verflaag, slijpen, verhitten of zagen uit te voeren aan defensiegebouwen. Personeel van Defensie wordt er nogmaals op gewezen dat het uitvoeren van deze werkzaamheden verboden is.

Het RVB heeft haar projectleiders geïnformeerd  over de mogelijke aanwezigheid van chroom-6 aan of in gebouwen van Defensie. De reguliere veiligheids- en gezondheidsmaatregelen zijn van kracht. Hierdoor is ook de veiligheid gewaarborgd van defensiemedewerkers die in de nabijheid van werkzaamheden aanwezig kunnen zijn.

Registreren

Het is niet uit te sluiten dat defensiepersoneel in het verleden werkzaamheden aan defensievastgoed heeft uitgevoerd. Hierbij is het mogelijk dat er blootstelling is geweest aan chroom-6 als er niet voldoende beschermende maatregelen zijn genomen. Chroom-6 vormt een gezondheidsrisico dat groter wordt naarmate de blootstelling aan chroom-6 langduriger en intensiever is geweest.

Defensie adviseert personeel dat denkt in het verleden mogelijk te zijn blootgesteld aan chroom-6 door het werk aan vastgoed bij Defensie om dit op te laten nemen in hun personeelsdossier. Dat kan met formulier DFe050. Daarnaast kan personeel voor vragen contact opnemen met hun bedrijfsarts of arbo-functionaris en zich (net als oud-medewerkers) laten registreren bij het Informatiepunt Chroom6.

Breed toegepast

Het aantreffen van chroom-6 houdende verf op defensievastgoed heeft Defensie besproken met andere ministeries. Het is bekend dat chroom-6 ook op ander vastgoed voorkomt, aangezien het in het verleden veel is toegepast in roestwerende verf. Vandaag verstuurt ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Kamerbrief over dit onderwerp. De brief gaat over het (mogelijke) voorkomen van de stof, de eventuele risico’s en de maatregelen die hiertegen worden genomen.