Nieuw onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden voor Defensiepersoneel

3,9% meer loon en een volledige eindejaarsuitkering. Dat en meer maakt deel uit van een onderhandelingsresultaat waar defensie en defensievakbonden vandaag overeenstemming over hebben bereikt.

Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord (AV-akkoord) is tot 1 oktober 2018 van kracht, maar bonden en defensie hebben nu al kans gezien om tot nieuwe afspraken te komen.
Het resultaat van deze afspraken wordt nu voorgelegd aan de achterban. Als die instemt komt het tot een AV-akkoord met een looptijd tot en met 1 juli 2020.

Pensioenregeling

Naast de loonsverhoging en de stijging naar een volledige eindejaarsuitkering komt er een nieuwe pensioenregeling voor militairen. De nieuwe regeling zorgt voor een evenwichtige pensioenopbouw en voor een aanzienlijke verbetering voor veel militairen. Alle pensioenaanspraken die onder de oude pensioenregeling zijn opgebouwd blijven daarbij behouden. Voor sommige (FPS-3) groepen, waarvoor het pensioenperspectief zich negatiever ontwikkelt komt Defensie met verzachtende maatregelen.

Vooruitlopend op de afspraken over de aanpassingen van het loongebouw en de toelagen, worden de toelagen onregelmatige dienst en de vergoeding meerdaagse activiteiten per 1 januari 2019 vereenvoudigd en verbeterd.

Voor het burgerpersoneel wordt de loopbaanbegeleiding geformaliseerd. Om de mobiliteit bij de burgermedewerkers te bevorderen komen er een instroompool en een ‘welkom-terug-regeling’. Op deze manier wordt het laagdrempeliger om binnen of buiten Defensie ervaring op te doen.

Extra's

Als het tot een formeel akkoord komt krijgen militairen en het burgerpersoneel er 1 december van dit jaar 1% bij en per 1 juli 2019 nog eens 1,5%. Daar komt met ingang van 1 juli 2020 nog 1,4% bij. De eindejaarsuitkering gaat in 2018, 2019 en 2020 gefaseerd naar 8,33% van het jaarinkomen. Daarmee is er in 2020 sprake van een volledige eindejaarsuitkering. Ook krijgt het Defensiepersoneel in oktober 2018 een eenmalige uitkering van € 600 (bruto).

Een greep uit de andere afspraken:

•          Voor militairen gaat de toelage onregelmatige dienst per 1 januari 2019 met 10% omhoog en in de jaren 2019 tot en met 2021 zal deze toelage tijdelijk met nog eens 10% worden verhoogd. En deze toelage wordt vanaf 1 januari 2019 achteraf berekend.

•          De vergoeding meerdaagse activiteiten wordt per 1 januari 2019 geharmoniseerd en met 10% verhoogd.  

•          Er komt een onderzoek naar een individueel keuzebudget waarbij bijvoorbeeld vrije tijd en geld kunnen worden ingewisseld. 

•          Het Sociaal Beleidskader 2012, het vangnet voor eventuele overtolligheid, wordt met de duur van het akkoord verlengd.

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser is blij met het onderhandelaarsakkoord. “We hebben met de bonden een flinke stap gezet en dat schept vertrouwen voor de toekomst. Met dit akkoord bieden we perspectief en bouwen we verder aan een organisatie waar mensen graag willen werken.”