Defensie en bonden bereiken principe-onderhandelingsresultaat

Defensie en de 4 centrales voor Defensiepersoneel hebben vannacht principe-afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Het gaat over afspraken over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord en een nieuwe militaire pensioenregeling. Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord loopt af op 1 oktober.

De komende weken worden gebruikt om, binnen de mogelijkheden van het reces, de afspraken verder uit te werken. De sociale partners verwachten het Defensiepersoneel uiterlijk 20 augustus meer duidelijkheid te kunnen geven.

Staatssecretaris Barbara Visser is tevreden met het resultaat. β€œIn de Defensienota van april dit jaar hebben we beloofd dat we gaan investeren in het personeel. Dit resultaat vormt daar een belangrijke stap in.”