NAVO-top: Nederland nog altijd achter halen 2%-norm

Nederland geeft de komende 4 jaar € 5 miljard extra uit aan Defensie. Nederland neemt als betrouwbare bondgenoot zijn verantwoordelijkheid. Minister-president Mark Rutte herhaalde deze boodschap tijdens de NAVO-top in Brussel. "We werken eraan om, stap voor stap, onze Defensie-uitgaven richting de 2% van het Bruto Binnenlands Product te bewegen", zei hij. Dat percentage moet in 2024 zijn bereikt. De komende jaren geeft Nederland circa 1,3% van het Bruto Binnenlands Product uit aan Defensie.

Rutte, Bijleveld en Blok.
©ANP Foto
Minister-president Rutte en de ministers Bijleveld-Schouten en Blok op weg naar het NAVO-hoofdkwartier.

Volgens Rutte blijft Nederland gecommitteerd aan de afspraak die in 2014 in Wales is gemaakt. Hij zei verder dat Nederland meer dan 20% van de Defensie-uitgaven investeert in nieuw materieel en tegelijk ook bijdraagt aan missies, zoals in Afghanistan en Litouwen. De Verenigde Staten waarderen de bijdragen die Nederland levert op het gebied van cash, capabilities en contributions. De roep van de VS voor een evenwichtigere lastenverdeling is niet nieuw. Vorige Amerikaanse presidenten vroegen daar ook al om. De VS investeerden de afgelopen jaren fors meer in Europese veiligheid, zowel via de NAVO als via het Amerikaanse European Deterrence Initiative.

Rutte steunt het pleidooi van NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg en president Donald Trump voor een betere lastenverdeling volledig. "Met de 2%-norm zijn we er nog niet. Vervolgstappen vergen politieke besluitvorming. Niet alleen door dit kabinet, maar ook het volgende. De herijking van de Defensienota in 2020 biedt een gelegenheid verdere vervolgstappen te bezien."

Commandocentrale van het Defensie Cyber Commando.
Nederland stelt cybercapaciteiten beschikbaar voor NAVO-missies. Foto: de commandocentrale van het Defensie Cyber Commando (februari 2017).

Cyber

Nederland heeft tijdens de top toegezegd bereid te zijn ook met cybercapaciteiten bij te dragen aan NAVO-missies als dat mogelijk en nodig is. Cyberaspecten vormen steeds vaker een integraal onderdeel van missies en operaties,  net als het inwinnen van inlichtingen. Denk bij cyber ook aan het ontregelen van infrastructuur. In plaats van bombarderen is via een hack een brug open te zetten op een strategisch punt. Het is een kwestie van sluiten en de brug is voor eigen troepen bruikbaar.

Andere landen waren blij met het aanbod. Denemarken en Noorwegen overwegen hetzelfde te doen. Nederland heeft gevraagd cyber als operationeel domein door te ontwikkelen. De lidstaten zijn het al eens geworden.

Nederland vindt dat de toezeggingen van andere landen om cybermiddelen in te zetten bijdraagt aan de afschrikking van potentiële agressie.