Sport-app vooralsnog onbruikbaar op Defensietelefoons

Defensie maakt het gebruik van sport- en fitnessapps op diensttelefoons tijdelijk onmogelijk. Dat heeft minister Ank Bijleveld-Schouten vandaag aan de Tweede Kamer laten weten.

Via de sport- en fitnessapp Polar en de smartwatch is persoonlijke informatie te achterhalen. Daarmee liggen gegevens van militairen, burgermedewerkers en in het bijzonder medewerkers van inlichtingendiensten in binnen- en buitenland op straat.

Defensie heeft het personeel herhaaldelijk gewezen op de specifieke kwetsbaarheden van dergelijke apps op het werk en thuis.

Beveiligingsbewustzijn

Volgens Bijleveld besteedt Defensie voortdurend aandacht aan verhoging van het beveiligingsbewustzijn. "Defensiemedewerkers worden ook regelmatig gewezen op de risico’s van het delen van persoonsgegevens waarbij een relatie met Defensie is te leggen."

Ze stelt dat nieuwe technieken en apparatuur continu moeten worden beoordeeld op risico's. Het gebruik van sociale media en slimme apparaten is immers wijd verspreid en diep geworteld. "Informatiedeling hoort bij de hedendaagse maatschappij. Voorkomen moet worden dat dit risico's oplevert voor militairen, hun gezin en lopende operaties. Bewustzijn en collegiale controle zijn van essentieel belang om er voor te zorgen dat deze risico’s worden beperkt."

Defensie begint een langdurige en stelselmatige bewustwordingscampagne die medewerkers attendeert op de mogelijke risico’s van het gebruik van sociale media. Verder wordt dringend geadviseerd om locatiegegevens op Defensie telefoons standaard uit te zetten en alleen tijdelijk aan te zetten als dit noodzakelijk is.