Adaptieve Krijgsmacht parkeert regelgeving creatief

“Defensie legt zichzelf bureaucratische regelgeving op en dat maakt samenwerken ingewikkeld. Althans, ik kan me voorstellen dat hier mensen zijn die dat denken.” Staatssecretaris Barbara Visser zei dit vandaag tijdens de IDEA Summit in Den Helder. Haar publiek bestond uit CEO’s en voorzitters van raden van besturen.

Het doel van de conferentie was te komen tot nieuwe civiel-militaire samenwerkingsvormen op het gebied van mensen, middelen, manieren en innovatie. De bewindsvrouw deed hiervoor een beroep op de aanwezigen. Dit waren voorzitters van raden van bestuur, CEO’s en CFO’s van bedrijven die affiniteit en kennis hebben met wapensystemen en kennisinstituten. Denk bijvoorbeeld aan TNO, maar ook aan opleidingsbedrijven (zeevaartscholen) en uitzendorganisaties zoals Young Capital en Randstad.

Als voorbeeld haalde Visser de pilot aan die Defensie onlangs startte met DSV. Dit internationale transportbedrijf heeft 20.000 trailers en meer dan 250 magazijnlocaties in Europa. Capaciteit en kennis die Defensie goed kan gebruiken. Andersom hebben beide partijen behoefte aan chauffeurs. Het komt er op neer dat ze elkaar gaan helpen op piekmomenten.

Adaptieve Krijgsmacht

Het streven naar meer civiele-militaire samenwerking volgt mede uit het streven naar een Adaptieve Krijgsmacht. Alleen een groot aanpassingsvermogen maakt Defensie flexibel genoeg om snel en  adequaat te reageren op de huidige, razendsnelle (veiligheids)ontwikkelingen.

Stroperige bedrijfsprocessen

De staatssecretaris liet ook de stroperige bedrijfsprocessen binnen Defensie niet onbesproken. “Dat die er zijn, klopt helemaal. Toch lukt het ons nu ook steeds vaker om die bestaande regelgeving aan de kant te zetten. Als we innovatief willen werken, zijn creatieve oplossingen nodig. Dan moeten we regelgeving desnoods even parkeren om te komen tot creatieve oplossingen. Anders komen we er nooit.”

Visser noemde niet alleen DSV als mooi voorbeeld, maar ook de samenwerking met het civiele onderhoudsbedrijf Airborne op Vliegbasis Woensdrecht. “2 aansprekende voorbeelden er is nog veel meer samenwerking mogelijk.”

De staatssecretaris riep daarnaast op om te komen tot meer inzet van reservisten. Die maken Defensie flexibeler, terwijl ook bedrijven profiteren. “Overweeg daarom om uw mensen tijdelijk bij Defensie neer te zetten. Laat hen ervaring opdoen. Met leiderschap. Met incasseren. Met doorzetten. Daar hebben we allemaal wat aan. In het belang van vrede en veiligheid. Een belang van ons allemaal.”