Eindrapport Commissie Giebels verschijnt later

De onafhankelijke Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving (Commissie Giebels) levert haar eindrapport later dan verwacht. Daarom blijft ook het externe meldpunt waar (oud-)Defensiepersoneel ongewenst gedrag kan melden langer open. Dat heeft staatssecretaris Barbara Visser de Kamer vandaag laten weten. De commissie doet onder meer onderzoek naar de meldingsbereidheid, het meldingssysteem en de nazorg van melders binnen Defensie.

Naar verwachting levert de commissie 15 oktober 2018 het eindrapport aan Defensie. Het externe meldpunt blijft open tot 1 oktober 2018. Het besluit om de eindrapportage later te leveren is in samenspraak met de commissie Giebels genomen. Die krijgt hierdoor voldoende tijd om zorgvuldig haar taken te voltooien en adviezen te geven waar Defensie als organisatie van kan leren.

Reden

Een van de deelopdrachten van de commissie is via een steekproef de kwaliteit van interne onderzoeken over ongewenst gedrag te beoordelen. Dit kost meer tijd dan voorzien. Hierbij speelt de wijze van registratie van interne onderzoeken binnen Defensie een belangrijke rol en ook de nieuwe regelgeving rondom het verwerken van persoonsgegevens. Tevens verrichtte de commissie een maand lang vooronderzoek over de werkwijzen en systemen binnen Defensie. De commissie is gevraagd om naast aanbevelingen over de kwaliteit van de onderzoeken ook te adviseren over de wijze waarop de documentatie van deze dossiers kan verbeteren.

Commissie Giebels

Defensie stelde de commissie Giebels in op 5 december 2017. De commissie bestaat naast professor Ellen Giebels uit de heer Frans van Oostrum en professor Kees van den Bos. Op 29 maart 2018 is de tussenrapportage van de commissie gepubliceerd.