Ministers Blok en Bijleveld: internationale wetten gelden ook voor cyber

Overheden moeten het cyberdomein (aan)sturen om te voorkomen dat cyberspace straks dicteert wat er gebeurt. De wereld wordt er niet mooier op als er geen controle is op het cyberdomein. De digitale technologie ontwikkelt zich met een duizelingwekkende snelheid. Dat betekent echter niet dat ze niet onder de (inter)nationale regels valt.

Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten betoogde dat vanmiddag in Den Haag. Ze zei het tijdens het symposium ter gelegenheid van de 1e verjaardag van het zogenoemde “Tallinn Manual 2.0” voor internationaal recht. De bijeenkomst werd door zowel het ministerie van Buitenlandse Zaken als door Defensie georganiseerd.

Recht op zelfverdediging

Het aanwijzen van een schuldige, ook wel ‘attributie’ genoemd, is heel complex. Bijleveld haalde aan dat de Nederlandse Defensie Academie hiervoor een raamwerk heeft ontwikkeld (aanval detecteren, digitale bron vaststellen, juridische verantwoordelijkheid, schuldige aanwijzen en tegenreactie).

Bijleveld verwees naar het AIV rapport 'Cyber Warfare' uit 2011. Daarin staat dat een cyberaanval als een gewapende aanval op een land mag worden opgevat als het tot een langdurige en zeer omvangrijke ontwrichting van de maatschappij leidt. "Bijvoorbeeld als een cyberaanval het financiële systeem in Nederland volledig platlegt of als de regering essentiële taken niet meer kan uitvoeren zoals het zorgen voor veiligheid of het innen van belastingen." Een land heeft dan het recht zichzelf te verdedigen. Veel regeringen onderschrijven deze stelling. Het Tallin handboek komt voort uit de wens om duidelijkheid en consensus te scheppen tussen landen.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken meende dat de sleutel tot succes lag in duidelijke regels die voor iedereen gelden. "Dat principe geldt ook voor cyberspace. Wij zijn ervan overtuigd dat er geen reden is om hiervoor een heel nieuw rechtssysteem te ontwikkelen. In tegendeel: duidelijk maken dat de bestaande wetten ook in cyberspace gelden, is de beste garantie voor een open, vrij en stabiel internet. De vraag daarbij is natuurlijk: hoe dan? Daarvoor vormt het Tallinn Manual een belangrijke leidraad."

Regels voor digitale oorlogsvoering

Vorig jaar verscheen het bijgewerkte Tallinn Manual 2.0 met daarin een duidelijk internationaal rechterlijk kader voor cyberoperaties. Bijleveld noemde het belangrijk dat het mogelijk is om bij een cyberaanval een schuldige aan te wijzen. "Zonder antwoord op die vraag is juridische vergelding niet mogelijk en zijn tegenmaatregelen en zelfverdediging onmogelijk."

Voor de moderne, digitale oorlogvoering moeten regels worden gemaakt, betoogde eerder vandaag commandant Defensie Cyber Commando brigadegeneraal Hans Folmer. "Vandaar de Talinn Manual 2.0. Cyber is niet iets speciaals, maar iets nieuws." Hij noemde het onmisbaar in de huidige tijd. "Voor oorlogsvoering maakt het veel verschil. In plaats van een vijandig vliegveld bombarderen, kun je ook elektronica hacken. Dan maak je fysiek niets kapot, maar kun je het vliegveld later wel zelf gebruiken voor de eigen troepen."

Consequenties

Bijleveld riep op tot samenwerking bij het bestrijden van cyberaanvallen. "Als staten samenwerken bij het aanwijzen van een schuldige na een aanval, geeft dat een duidelijk signaal af. Alle acties, zowel offline als online hebben consequenties. "Het aantal cyberaanvallen stijgt. Bijleveld riep de regeringen op om zo vaak mogelijk te oefenen in de verdediging tegen cyberaanvallen. "Als we onze op recht gebaseerde internationale orde willen beschermen en ons op de juiste wijze cyberoperaties willen aansturen, moeten we samenwerken en grenzen verleggen."