Innovatieve maatregelen beproefd bij Flood Proof Holland

Een wolkbreuk in Delft met ondergelopen kelders en straten tot gevolg. Wat dat betreft hadden civiele en militaire partners geen toepasselijker dag kunnen kiezen. In de Prinsenstad beproefden ze gisteren bij Flood Proof Holland nieuwe en traditionele methoden om te gebruiken bij een dreigende overstroming. Rijkswaterstaat, de Waterschappen, de Technische Universiteit Delft, een Delfts gymnasium en Defensie deden mee.

Blije militair met droge voeten achter dam.
Het systeen werkt! Een opgetogen militair achter de Tubebarrier.

Iedereen is beter voorbereid op een watercrisis als inzichten en ervaringen van tevoren worden gedeeld. Het gaat dan om informatie delen rond het toepassen van innovatieve en traditionele noodmaatregelen, multidisciplinair samenwerken en elkaars taal spreken. Daar draaide het dan ook om deze dag. Die werd opgezet door het Water Risk Training Expertise centre (WTEc) samen met de landelijke werkgroep WIKI-Noodmaatregelen. Defensie is een samenwerkingspartner in WTEc, samen met Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen. Defensie speelt door deze samenwerking en betrokkenheid met kenniscentra en bedrijfsleven in op de ambities van de adaptieve krijgsmacht: samen een watercrisis aanpakken.

Gezamenlijk oefenen moet leiden tot effectief en snel optreden bij dreigende overstroming. Van Defensie namen 105 Waterbouw-geniecompagnie, de Pioniers- en Pontonniersschool, het Opleidings en Trainingscentrum Genie, 1 Civiel-Militair Interactiecommando, de Veva-opleiding en 20 Natres bataljon deel aan de beproeving.

Militairen vullen bakken met water.
Militairen vullen de Boxbarrier met water.

Nieuwe systemen

De deelnemers trainden het werken met 4 noodsystemen: de Tubebarrier, de Slamdam, de Boxbarrier en de traditionele zandzakken. De Tubebarrier is een verankerde buis/tunnel van flexibel materiaal, die volloopt met water en zo een waterkering vormt. Ook de Slamdam vormt een dam door flexibele kunststofcompartimenten aan elkaar te verbinden en vol te laten lopen. De Boxbarrier bestaat uit losse, aan elkaar gekoppelde bakvormige elementen. Ook die worden met water gevuld. De nieuwe systemen zijn snel met weinig mankracht aan te leggen.

Nadat onder tijdsdruk was geoefend volgde nog een proef in de vorm van een wedstrijd. Nieuwe maatregelen werden met waterstuwing getest ten opzichte van traditionele methoden. Slamdam, Tubebarrier, Boxbarrier en Mobiele Dijken namen het op tegen de traditionele zandzakken. Er werd gezocht naar de effectiefste noodmaatregelen. De winnaar laten zich raden: de nieuwe watersnoodkeringen. Dat beeld past ook bij de nieuwe ambitie van Defensie om als crisisondersteuner samen met overheden en veiligheidspartners sneller en effectiever te kunnen handelen.