Inspectie Veiligheid Defensie opgericht

De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) is formeel opgericht met Wim Bargerbos als Inspecteur-Generaal Veiligheid (IGV). De inspectie houdt toezicht op de sociale en fysieke veiligheid bij Defensie. Zij beoordeelt de werking van beleid en de uitvoering van regelgeving in de praktijk en onderzoekt ernstige voorvallen. Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten en Bargerbos markeerden de formele instelling van de IVD vanmiddag met een ferme handdruk. 

Minister en Wim Bargerbos naast elkaar met Staatscourant.

Minister Bijleveld en Inspecteur-Generaal Veiligheid Defensie Bargerbos.

De IVD bouwt zo mee aan een veiligere Defensieorganisatie en een beter functionerend veiligheidssysteem. Als zaken niet op orde zijn, wil de nieuwe organisatie weten waarom dat zo is en waar verbeteringen mogelijk zijn. De inspectie versterkt het lerend vermogen van Defensie.

Onderzoek doen

De nieuwe inspectie bepaalt zelf hoe zij het toezicht inricht, maar doet dat wel gericht op de grootste risico’s. Daarnaast doet de instantie onderzoek naar ernstige voorvallen (de zogenoemde categorie 4). Ook kunnen de bewindslieden vragen onderzoek te doen. Dat wordt onder meer uitgevoerd door informatie op te vragen, data te analyseren, interviews te houden en feiten te verifiëren. De IVD voert onderzoeken onafhankelijk uit. De inspecteur-generaal informeert zo nodig de minister rechtstreeks over zijn bevindingen, oordelen, adviezen en andere relevante gegevens.

De samenstelling van de inspectie wordt toegesneden op haar toezichttaken. Dat betekent een combinatie van militairen en burgers van alle krijgsmachtdelen en van ervaren medewerkers van andere rijksinspecties. In totaal gaat het om 25 functies. De inspectie houdt kantoor in het voormalige Instituut Defensie Leergangen (IDL) aan de Brasserskade in Den Haag.