Torpedoverdedigingssysteem voor marineschepen

De marine schaft voor de grote oppervlakteschepen een torpedoverdedigingssysteem aan. Dit beschermt de 6 fregatten, de 2 amfibische landing platform docks en het joint logistic support ship tegen vijandelijke onderzeeboten. Naast deze 9 schepen krijgt ook het nieuw te bouwen combat support ship het systeem.

Een NH90-maritieme gevechtshellikopter boven een onderzeeer.

Een NH90-maritieme gevechtshellikopter jaagt op onderzeeboten in de Engelse wateren rondom Culdrose (eind 2017).

Een volledig torpedodefensiesysteem bestaat uit 2 delen: een softkill-systeem dat torpedo’s misleidt of verstoort en hardkill-systeem dat ze uitschakelt. Van laatstgenoemd systeem is nog geen goed werkende versie verkrijgbaar. Alleen het softkill-systeem is grotendeels ‘van de plank’ verkrijgbaar.

Op afstand uitschakelen

De huidige onderzeebootbestrijding richt zich op het uitschakelen van vijandelijke onderzeeboten voor zij torpedo’s afvuren. Het liefst op grote afstand van een vlootverband. Toch kan het gebeuren dat een onderzeeboot een torpedo lanceert. Verdediging daartegen is daarom nodig.

Een belangrijk onderdeel van het torpedodefensiesysteem is een gesleepte sonar voor het signaleren van torpedo’s. Daarnaast bestaat het softkill-systeem uit een bovendekse lanceerinstallatie die projectielen in het water lanceert om de torpedo te misleiden of de doelgeleiding te verstoren.

Gesleepte sonar

De M-fregatten beschikken reeds over een gesleepte sonar voor de opsporing van onderzeeboten op grote afstand. Deze wordt geschikt gemaakt voor het torpedodefensiesysteem. De andere schepen krijgen een variant van de gesleepte sonar die is toegespitst op torpedo’s. Bij de vervanging van de huidige M-fregatten wordt het hele systeem overgezet op de vervangers van deze schepen.

De softkill-systemen worden naar verwachting in de periode 2021 tot 2027 geïnstalleerd.