Inspecties leiden tot veiliger werkomgeving

In 2017 heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controles uitgevoerd bij munitie-opslagen van Defensie. Daarbij zijn tekortkomingen geconstateerd. Op enkele locaties werd het werk korte tijd stilgelegd, 3 locaties kregen waarschuwingen en het merendeel kreeg te maken met bevindingen van de inspectie. De Volkskrant bericht daar vandaag over.

Op 2 van de 13 geïnspecteerde locaties is het werk korte tijd stilgelegd vanwege tekortkomingen in de bliksembeveiliging. Deze bleek niet te voldoen aan de strengst geldende norm (NEN62305).

Defensie heeft daarom besloten alle munitieopslagen volgens de strengste norm te gaan controleren en indien nodig aan te passen. Hier wordt momenteel samen met het Rijksvastgoedbedrijf aan gewerkt, in overleg met inspectie SZW en de Inspectie Leefomgeving en Transport ( ILT).

Tot die tijd moeten verzachtende (herstel)maatregelen volstaan, zodat het werk kan blijven doorgaan. Dit uiteraard in nauw overleg met Inspectie SZW. Een veiligheidsmaatregel die bijvoorbeeld al gold voor munitiecomplexen is dat bij (dreiging van) onweer het werk wordt gestaakt en personeel naar huis wordt gestuurd.

Geen onveilige werkomgeving

Dit betekent overigens niet dat er in een onveilige werkomgeving wordt gewerkt. Indien locaties onveilig blijken, stoppen de werkzaamheden direct. Recent gebeurde dat nog bij een onderhoudswerkplaats in Leusden.

Dagelijks werken vele veiligheidsmedewerkers en -inspecteurs bij defensie om een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren. De inspecties van SZW en Leefomgeving en Transport houden hier mede toezicht op. 

De bevindingen uit de inspectierapporten zijn inmiddels grotendeels verholpen. Enkele daarvan vragen echter langer tijd. Dat komt doordat defensie de constateringen niet in alle gevallen zelf kan verhelpen maar afhankelijk is van externen, van regelgeving en omdat het herstel soms meer tijd vraagt vanwege de omvang.  

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit voor Defensie, getuige de met regelmaat verrichte interne inspecties en onderzoeken. Voorbeeld zijn de recent verschenen OVV-rapporten en het rapport van de commissie Van der Veer, met het recent gepresenteerde plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’ tot gevolg . Ook is onlangs een onafhankelijke ‘Inspectie Veiligheid Defensie’ aangesteld.