Dappere dragers bijeen in militair museum

De vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen zet zich dit jaar extra in om de verhalen van de leden onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Dat gebeurt in samenwerking met Defensie. De leden besloten dat vandaag tijdens de 48ste interactieve bijeenkomst van de verenging.

Dat gebeurde in het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soest. Voorzitter Frans Erkelens onderstreept het belang van het delen van militaire ervaring: "De verhalen van onze dragers militaire dapperheidsonderscheidingen bieden de buitenwereld een uitzonderlijke blik in onze organisatie. Het geeft de toehoorder een idee van het belangrijke, en geregeld ook gevaarlijke werk van onze militairen."

Daden laten leven

Tijdens de druk bezochte bijeenkomst in het NMM werden verschillende lezingen over het thema 'daden laten leven' verzorgd. De verschillende generaties dragers van militaire dapperheidsonderscheidingen kregen informatie over het toekenningsproces. Zij spraken ook over het belang om de bijzondere daden een plek in onze maatschappij te geven. Onder andere Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Hans van Griensven en brigadegeneraal Cees de Rijke gingen tijdens hun interactieve lezing uitvoerig op deze onderwerpen in.

Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen

De vereniging vormt al sinds 5 mei 1970, toen onder de naam Vereniging Dragers Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis, een krijgsmachtbreed platform van personen met 1 gemeenschappelijk kenmerk: de militaire dapperheidsonderscheiding. Leden bezitten een of meer toegekende militaire dapperheidsonderscheiding(-en), zijn weduwe of weduwnaar van een drager of hebben zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. In zijn geheel een diverse schare aan generaties en persoonlijkheden met uiteenlopende bijzondere verdiensten voor het Koninkrijk der Nederlanden.