Artillerie knalt in Zweden

De pantserhouwitser PzH 2000 is het zwaarste wapen binnen de Koninklijke Landmacht. 6 stuks verschieten momenteel dagelijks tientallen 155 mm granaten op doelen tot circa 40 km. Dat gebeurt op het Zweedse Trangslet, een van de grootste schietterreinen in Europa. De afdeling artillerie, deel uitmakend van het Vuursteuncommando, traint er met grondgebonden vuursteun tijdens Ultimate Dragon 2018.

Luchtfoto van een pantserhouwitser PzH 2000 in de sneeuw.

Een pantserhouwitser PzH 2000.

De pantserhouwitsers vuren pas na nauwkeurige doelopsporing. Soms gebeurt dat met behulp van radar of onbemande vliegtuigjes. In deze oefening zijn het vooral forward observers, die deze taak voor hun rekening nemen. Deze artillerie-waarnemers worden tijdens inzet en oefeningen vanuit het vuursteuncommando ingebed bij alle grond-gevechtseenheden. Het vuursteuncommando levert vuursteun voor zowel de landmacht als het korps mariniers.

Een vurende pantserhouwitser PzH 2000 in de sneeuw.

Een pantserhouwitser PzH 2000 verschiet 155 mm granaten op doelen tot circa 40 km.

Excalibur-granaten

Zweden biedt zeer goede mogelijkheden voor de training. Dit omdat op het immense schietterrein met moderne lange dracht munitie kan worden verschoten.

Met de pantserhouwitser heeft Nederland de modernste vuurmond van de NAVO, met een hoge tactische mobiliteit, lange dracht, vuurkracht én 24/7 inzetbaarheid.
Binnenkort komen voor de PzH ook Excalibur-granaten beschikbaar: GPS-gestuurde Precision-Guided Munition. Die moet de artillerie een dracht van 50 kilometer geven, met een nauwkeurigheid van tien meter.

Ultimate Dragon 2018 beslaat 3 weken en loopt vrijdag af.