Koninklijk werkbezoek aan vliegbasis Eindhoven

Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag een werkbezoek gebracht aan Vliegbasis Eindhoven. Hij is geïnformeerd over de toekomst van de basis en de taken en operaties van de squadrons.

Koning Willem-Alexander arriveert per auto.

Koning Willem-Alexander komt aan op Vliegbasis Eindhoven.

Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt en commandant Vliegbasis Eindhoven kolonel Elanor Boekholt-O’Sullivan onthaalden de koning. Na een korte toelichting op de ontwikkelingen binnen de luchtmacht werd stilgestaan bij de oprichting van het Air Mobility Command, dat zich richt op luchttransport.

De koning in de laadruimte van een C-130 Hercules.

De koning in de laadruimte van een C-130 Hercules waar hij uitleg krijgt over de tactische inzetmogelijkheden van toestel.

MRTT-Airbus

Vliegbasis Eindhoven levert met de KDC-10 tank- en transportvliegtuigen strategisch militair luchttransport en verzorgt het bijtanken in de lucht van militaire vliegtuigen. De komende jaren worden deze KDC-10 vliegtuigen vervangen door de Airbus A330 Multi Role Tanker Transport. Koning Willem-Alexander sprak met medewerkers van de nieuwe eenheid die in 2020 Eindhoven als thuisbasis krijgt. De basis ontwikkelt zich daarmee tot een belangrijke schakel in het strategische logistieke netwerk van de NAVO.

C-130

De vliegbasis levert ook tactisch luchttransport in de vorm van de C-130 Hercules-transportvliegtuigen. De inzet van dit transportvliegtuig integreert steeds meer in het gezamenlijk optreden met grondeenheden zoals de luchtmobiele brigade, het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers. Koning Willem-Alexander kreeg uitleg over de mogelijkheden van het toestel op het gebied van parachutistendroppings, bevoorraden vanuit de lucht, landingen in vijandig gebied en het evacueren van burgers.

Ook werd gesproken over de openstelling van de basis voor de civiele medegebruiker Eindhoven Airport. Militairen maken dat mogelijk. Verder was er aandacht voor de ondersteuning aan de hulpverlening na orkaan Irma, de ondersteuning vanuit Eindhoven aan militaire operaties in het buitenland en de strijd tegen ISIS.