Nationaal veiligheidsbelang weegt zwaarder bij aankopen

“Wij maken ons sterk voor een meer open Europese Defensiemarkt, maar we moeten ook niet de ‘gekke Henkie’ van Europa willen zijn.” Dit zei staatssecretaris Barbara Visser vandaag tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV).

De staatssecretaris ging in op de relatie met de Nederlandse Defensie-industrie en 3 dillema’s die daarbij spelen. Daarbij schuwde ze ‘de olifant in de kamer’ niet: de open Europese Defensiemarkt. “Wij gaan bij de verwerving van materieel het nationaal veiligheidsbelang zwaarder laten meewegen. Dat doen onze buurlanden ook.”

Die buurlanden gaan soms wel erg ver, aldus Visser. Textiel werd nationaal aanbesteed omdat de maten geheim moesten blijven in het belang van de nationale veiligheid.

De bewindsvrouw hield de aanwezigen voor dat Defensie en bedrijfsleven niet zonder elkaar kunnen. Defensie heeft als belangrijke opdrachtgever gebruikerskennis. Het bedrijfsleven biedt op zijn beurt kennis, personeel en innovaties. Maar ook bij innovatie spelen dilemma’s.

Geen gemakkelijke partner

Visser: “Hoe investeer je je geld zo slim mogelijk en hoe vind je de juiste partners? De industrievertegenwoordigers vroeg ze hoe innovatie soepeler tot stand kan komen. Wat Visser betreft, koopt Defensie alleen al om de snelheid waar mogelijk van de plank. “En met het onderwerp snelheid kom ik gelijk op het dilemma regelgeving. Ik realiseer me dat Defensie door de vele regels, procedures en vertrouwelijke informatie geen gemakkelijke partner is.”

Samen kijken naar kansen

Visser vroeg haar toehoorders om mee te denken: Hoe kunnen processen sneller zonder onverantwoorde risico’s? “De krijgsmacht heeft nu, meer dan ooit anderen nodig. Om adaptief te zijn. Dus laten we samen kijken waar kansen liggen.”